Comité Militaire Jachten

Het Comité Militaire Jachten (CMJ) is een aan de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard! (MRV) gelieerde stichting, die namens de landelijke MRV de coördinerende functie vervult bij de deelname aan slipjachten.

Het doel luidt:

  1. de belangstelling onder leden van de MRV voor slipjachten te bevorderen
  2. de deelname door leden van de MRV aan slipjachten mogelijk te maken, de veiligheid van het rijden van slipjachten daarbij te bevorderen en ernaar te streven dat zij de krijgsmacht tijdens slipjachten vaardig en waardig vertegenwoordigen
  3. periodiek zelf slipjachten te organiseren
  4. een liaisonfunctie tussen slipjachtverenigingen en Defensie te vervullen. 

Bij een slipjacht wordt niet op dieren gejaagd, maar op het slip: een lap met een geur die door het terrein wordt gesleept. Zo wordt een spoor getrokken dat door honden wordt uitgewerkt, gevolgd door ruiters. De lengte van één spoor (run) ligt tussen drie en zes kilometer. Meestal worden drie of vier runs verreden met telkens een tussenstop om de honden en paarden op adem te laten komen. Na de laatste run volgt de kill. Daarbij mogen de honden zich tegoed doen aan hun prooi: veelal een koeienpens.

Slipjachten vinden plaats in open terrein, zoals bos, heide en weilanden, en deels ook over de openbare weg. Daarbij komen natuurlijke hindernissen voor, zoals takken, boomstammen, bosschages, greppels en (brede) sloten. De meeste slipjachten worden tussen oktober en april georganiseerd in Drenthe, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht.

Het tempo bij een slipjacht kan van laag tot zeer hoog variëren, afhankelijk van het terrein en de (soort) honden waarmee wordt gejaagd. Daarbij wordt er in een krachtig voorwaarts veld gereden, waarbij specifieke regels gelden. Dit betekent dat de ruiter te allen tijde in staat moet zijn om het paard individueel in de hand te houden. Ook kunnen er zware hindernissen voorkomen - afhankelijk van de omgeving, de route en de weersomstandigheden. Met name sloten zijn hindernissen die elders in de hippische sport niet voorkomen; normaal vormen die een terreinafscheiding waarvan paarden van nature juist niet overheen springen.

Hierdoor stellen slipjachten hoge vereisten aan: 

  1. de vaardigheid, het uithoudingsvermogen en de moed van ruiter en paard
  2. de samenwerking en het vertrouwen tussen ruiter en paard
  3. de kennis van de regels en de samenwerking tussen de ruiters onderling.

Militairen zien slipjachten al meer dan een eeuw als geschikte oefening voor gevorderden in terreinrijden. De militaire ruitersport en de slipjacht delen dan ook gezamenlijke roots (klik hier). De slipjacht kent vele tradities met een rijk verleden en behoort tot het Nederlands cultureel erfgoed. Zo komt het vaak voor dat de lokale bevolking uitloopt om de honden, ruiters en paarden te begroeten en te filmen. Ook dan is het van groot belang dat militaire ruiters de krijgsmacht vaardig en waardig kunnen vertegenwoordigen. Dat geldt temeer wanneer er op militaire oefenterreinen wordt gejaagd.

Vanwege deze unieke kenmerken van de slipjacht stelt het CMJ hoge eisen aan de rijvaardigheid. Zo wordt van deelnemers onder andere verwacht dat zij minimaal het Militair Ruiterbewijs in Zilver hebben behaald en/of anderszins kunnen aantonen dat zij meer dan voldoende ervaring met slipjachten hebben opgedaan. Hiertoe heeft het CMJ de historische functie van militaire jagermeester in ere hersteld. Deze stelt het militaire veld samen en bekleedt tijdens de jacht binnen het militaire (deel)veld een vergelijkbare functie als de fieldmaster bij civiele jachtverenigingen.

Het CMJ onderhoudt contacten met meerdere civiele jachtverenigingen. Het doel is om op termijn samen met deze civiele jachtverenigingen elk een of twee slipjachten per jaar te organiseren.

Het bestuur van de Stichting Comité Militaire Jachten bestaat uit: 


Generaal-majoor der Fuseliers b.d. en Adjudant-generaal i.b.d. van Z.M. de Koning drs. Hans van der Louw, voorzitter MRV: 'Met de oprichting van het Comité Militaire Jachten zet de MRV een grote stap voorwaarts ten aanzien van de deelname aan en organisatie van slipjachten. Al jaren nemen militairen hier individueel of in kleine groepen aan deel. Ook organiseerden enkele afdelingen, in het bijzonder Den Haag, slipjachten. Het belang van veilig en waardig kunnen meerijden werd daarbij onderkend, maar een adequate beoordeling vooraf van de ruitervaardigheden bleek toch lastig. Ik heb er alle vertrouwen in, gezien de ervaring en expertise binnen het comité, dat dit de beheerste deelname door onze leden ten goede zal komen. 

In dat kader is het goed om een citaat uit het KNJV-handboek 'Wat ieder van het jachtrijden achter de honden weten moet’ uit de jaren 20 te memoreren, waarin de taak van jagermeester wordt geduid: ‘Geen jacht kan goed slagen, wanneer wanorde heerscht, de leiding bemoeilijkt wordt en men zich niet houdt aan de jachtwetten. Daarom vertrouwt de Vereeniging aan een deskundig persoon de leiding toe. Deze is verantwoordelijk voor de jachten en voor de honden aan de Vereeniging en kan deze verantwoordelijkheid slechts dragen, wanneer zijn wil in het jachtveld wet is’. Wijze woorden die het belang van het CMJ en de jagermeester onderstrepen!’. 

Nadere informatie over individuele jachten wordt gepubliceerd per nieuwsbrief van de MRV en/of op deze pagina. Ruiters dienen steeds zelf zorg te dragen voor een geschikt jachtpaard. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden via jmc.[antispam].@militaireruitersport.nl.

Klik hier voor de aanbevelingen over de etiquette bij de slipjacht.

Voormalig bestuursleden

Conform de statuten roteert het bestuur periodiek. De volgende personen hebben in het verleden een bestuursfunctie bekleed (chronologisch terug in de tijd, gerangschikt naar einddatum, toenmalige eindrang in de functie):

Nieuwsberichten

Klik hieronder voor reeds gepubliceerde nieuwsberichten over militaire (deelname aan) slipjachten:

Volgende activiteit

Klik hier voor de Kalender

Militair Ruiterbewijs

Geslaagden (sinds 2002)

Inloggen

Login

Zoeken in de website

Lid KNHS