Lidmaatschap

De vereniging heeft:

 1. militaire leden (zonder of met startkaart, aangevraagd door toedoen van de vereniging);
 2. gastleden (zonder of met startkaart, aangevraagd door toedoen van de vereniging);
 3. donateurs; en
 4. ereleden.

Militaire leden kunnen zijn:

 1. militairen in actieve dienst;
 2. militairen met groot of klein verlof; of
 3. oud-militairen.

Gastleden kunnen zijn:

 1. gezinsleden van militaire leden;
 2. buitenlandse militairen en/of hun gezinsleden die bij een Nederlands onderdeel zijn gedetacheerd of tewerkgesteld danwel in Nederland gelegerd zijn;
 3. burgers in dienst - dan wel in dienst geweest zijnde - van het Ministerie van Defensie en hun gezinsleden; of
 4. personen die door het hoofdbestuur in de gelegenheid zijn gesteld gebruik te maken van de faciliteiten van de vereniging. 

Ereleden zijn natuurlijke personen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Ereleden worden op voordracht van het hoofdbestuur of van een afdeling door de Algemene Ledenvergadering benoemd.

Donateurs zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te ondersteunen.

De vereniging heeft regionale afdelingen in Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, 't Harde, Havelte, Oirschot en Rotterdam. De leden van de vereniging zijn ingedeeld bij deze regionale afdelingen, met uitzondering van diegenen die zich bij het hoofdbestuur als landelijk lid hebben gemeld.

Aanmelden als nieuw lid

Militaire en gastleden kunnen zich via het onderstaande formulier of via de secretaris van het afdelingsbestuur aanmelden bij het hoofdbestuur van de vereniging. Het lidmaatschap gaat in na goedkeuring van het hoofdbestuur van de vereniging en - waar van toepassing - van het bestuur van de regionale afdeling.

Klik hier om je aan te melden als lid van (een regionale afdeling van) de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!': 

Volgende activiteit

Klik hier voor de Kalender

Militair Ruiterbewijs

Geslaagden (sinds 2002)

Inloggen

Login

Zoeken in de website

Lid KNHS