Mission statement

In veel landen worden militaire diensten te paard verricht. Tegenwoordig zijn dit voornamelijk ceremoniële taken. Zo wordt Z.M. de Koning bij de Grote Ceremoniën van Staat begeleid door eenheden van de bereden wapens: de Artillerie, de Cavalerie en de Koninklijke Marechaussee.

Anders dan andere landen beschikt de Nederlandse krijgsmacht sinds WO II niet meer over beroepsruiters en rijkspaarden. In plaats daarvan is er sindsdien een uniek stelsel van publiek-private samenwerking ontstaan, waarbij circa twintig particuliere organisaties (verenigingen en stichtingen) aspecten van militair ruiterschap bevorderen.

Dit stelt de krijgsmacht in staat om volwaardige ceremoniële diensten tegen minimale kosten te leveren. Enkele dagen per jaar worden bereden eenheden geactiveerd met reservisten en beroepsmilitairen met een secundaire functie als ruiter. De rest van het jaar onderhouden de ruiters zelf hun rijvaardigheid - in eigen tijd, op eigen initiatief, vaak bij de genoemde particuliere organisaties. Zij dienen zelfstandig aan kwaliteitseisen te voldoen, waaronder het Militair Ruiterbewijs, een proeve van bekwaamheid voor de militaire diensten te paard. De paarden worden geleverd door de ruiters zelf, of door derden.

De MRV is de landelijke koepel voor de militair-hippische verenigingen, stichtingen en ruiters. Zij organiseren bijna wekelijks oefeningen, wedstrijden en andere activiteiten. Allen stellen zich ten doel om militair ruiterschap te bevorderen, elk met een eigen specialisatie.

Naast lessen, buitenritten, dressuur-, spring- en eventingwedstrijden is er ook aandacht voor specifiek militair-hippische vaardigheden die civiel niet meer voorkomen. Dat zijn: formatierijden; rijden met stang-en-trenshoofdstel en sabel; bereden wapenvaardigheid; terreinrijden, ook op een onbekend paard; kaartlezen te paard; springen en eventing met toegewezen paarden; en de moderne vijfkamp, de vierde olympische hippische discipline, die gebaseerd is op de vaardigheden van de bereden militair.

Naast de bereden wapens nemen steeds meer ruiters van niet-bereden eenheden van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine en de Koninklijke Luchtmacht deel aan deze oefeningen, wedstrijden en andere activiteiten. Meer dan eens blinken zij daar in uit. Sommigen van hen treden ook toe tot de ere-escortes van de bereden wapens.

Het Militair Ruiterbewijs en de Nationale Militaire Kampioenschappen Dressuur, Springen en Eventing dragen sinds 2002 bij aan verhoogde rijvaardigheid en aanwas voor de ere-escortes van de bereden wapens. De MRV, haar regionale afdelingen en de gelieerde en geassocieerde organisaties vervullen zo een ondersteunende rol voor de krijgsmacht.

Onderling nemen militaire ruiters van alle krijgsmachtdelen (Koninklijke Landmacht, Luchtmacht, Marechaussee en Marine) deel aan lokale, regionale en landelijke wedstrijden onder auspiciën van de MRV en aan Nationale, Europese en Wereldkampioenschappen onder auspiciën van het BIMS en CISM.

Door het groeiende aantal ruiters en de stijgende rijvaardigheid ziet men steeds vaker militairen in uniform deelnemen aan KNHS-wedstrijden. Zij vervullen een ambassadeursrol voor de krijgsmacht. Uit de reacties van deelnemers en het publiek blijkt dit zeer te worden gewaardeerd.

Wat ons bindt is de liefde voor het paard en paardvriendelijk ruiterschap, trouw aan onze eenheid en trots op onze mederuiters, -organisatoren en hen die ons sinds 1886 voorgingen.

 

 

Volgende activiteit

Klik hier voor de Kalender

Militair Ruiterbewijs

Geslaagden (sinds 2002)

Inloggen

Login

Zoeken in de website

Lid KNHS