4 september 2019  
MRV nodigt uit voor unieke slipjacht met KNJV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 27 november organiseert de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) de mogelijkheid tot deelname aan een historische slipjacht op de Leusderheide, op uitnodiging van en in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging (KNJV). 

 

Dit ter gelegenheid van het feit dat de KNJV dit jaar 100 jaar geleden werd opgericht door leden van de KMSV (Koninklijke Militaire Sportvereeniging: de voorganger van het KMSV-Fonds en de MRV). Klik hier voor het bericht van de MRV van 29 april 2019, waarin de oprichting is beschreven.

Op 27 november 2019 is het exact 100 jaar geleden dat de eerste jacht van de KNJV plaatsvond. Die werd gereden op 27 november 1919 op de Leusderheide bij Amersfoort, met een veld van 150 ruiters, voorafgegaan door de bereden kapel van de Cavalerie.

De jacht van 27 november 2019 vindt plaats in de geest en ter herdenking van die eerste jacht van 27 november 1919. Zo wordt opnieuw gezamenlijk gereden op hetzelfde terrein, dat sindsdien nauwelijks is veranderd, en geeft de Fanfare 'Bereden Wapens' acte de présence.

Jagen achter de meute is voor militairen een klassieke oefening in terreinrijden, gebaseerd op een traditie met een rijk verleden. Bij een slipjacht wordt niet op dieren gejaagd, maar op het slip: een lap met een vossengeur die door het terrein wordt gesleept. Zo wordt een lang spoor getrokken dat door honden wordt uitgewerkt, gevolgd door ruiters.

 

De lengte van één spoor (run) ligt tussen drie en zes kilometer. Op een gemiddelde slipjacht worden twee tot vier runs verreden met na elke run een tussenstop om de honden en paarden op adem te laten komen. Na de laatste run volgt de kill. Tijdens dit afsluitende gedeelte van de jacht krijgen de honden hun prooi: een koeienpens.

 

De Leusderheide is al sinds de 19e eeuw een militair oefenterrein, primair voor de Cavalerie en sinds 2013 ook andere eenheden. Het gebied is niet toegankelijk voor het publiek en beperkt vanaf de omringende wegen te overzien. In tegenstelling tot de omliggende landgoederen, die vanaf de 19e eeuw zijn herbebost, heeft de Leusderheide door het gebruik als militair terrein haar open karakter behouden. Het gebied wordt gekenmerkt door uitgestrekte heide en open zandcomplexen, afgewisseld met loofbossen, naaldbossen en eikenstrubben, en is een verblijfplaats voor buizerds, haviken, sperwers, bosuilen, ransuilen, boomvalken, vossen en reeën.

 

Deze unieke jacht staat, naast de leden van de KNJV, open voor maximaal 30 geüniformeerde leden van de MRV met een Militair Ruiterbewijs en een voor de jacht geschikt paard. Door tussenkomst van de MRV staan er 18 huurpaarden ter beschikking.

 

De inloop is vanaf 11.30 bij de kennel van de KNJV aan de Leusderheide; de meet om 13.15 uur. De jacht duurt circa twee uur, gevolgd door een borrel te velde en een maaltijd. Er wordt mogelijk gereden in twee groepen: een regulier en een alternatief veld voor beginnende jachtruiters. Het tenue is DT-Rij. Klik hier voor de militaire etiquette te paard en hier voor de etiquette van de KNJV; van deelnemers wordt verwacht dat zij deze kennen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, borrel en maaltijd: deelnemende militairen zijn vanwege dit unieke historische moment gast van de KNJV. De kosten voor de huur van een paard bedragen €135-175.

 

Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 20 september aanmelden bij de coördinator voor de militaire deelname aan deze jacht, Majoor (R) der Huzaren drs Elias Woudenberg (klik hier; geef aan indien paardhuur gewenst is). Bij meer dan 30 geïnteresseerden worden de plaatsen mede op basis van eerste aanmelding toegewezen.

 De KNJV jaagt met een meute foxhounds, die al sinds de oprichting in 1919 aan de Leusderheide bij Amersfoort ligt