9 juni 2017  
Kies nu: wel of geen lid van MRV en KNHS?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een kind reminder aan hen die nog niet hebben gereageerd op de oproep van 10 februari (klik hier) om een keuze te maken over voortgezet lidmaatschap van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) en lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Dit geldt ook voor MRV-leden die al lid zijn van de KNHS.

 

Leden die al wèl hebben geopteerd voor voortgezet lidmaatschap zijn bij de KNHS aangemeld en worden daar uiterlijk 1 juli administratief verwerkt. Zij:

 

  • ontvangen naast de periodieke nieuwsberichten van de MRV ook vier keer per jaar Paard&Sport Magazine van de KNHS
  • krijgen korting op vele evenementen en paardensportartikelen (klik hier)
  • zijn aanvullend verzekerd op, naast en rondom het paard (klik hier)
  • mogen in DT-Rij deelnemen aan en op militaire wijze de jury groeten op alle onder auspiciën van de MRV en/of de KNHS georganiseerde wedstrijden
  • mogen aan (de selectiewedstrijden voor) KNHS-(regio)kampioenschappen deelnemen in de regio Utrecht of in de regio van hun woonplaats
  • kunnen, na het overleggen van een geldig Ruiterbewijs van de SRR, vanaf 1  juli zonder verdere kosten tot 31 december 2017 het KNHS-Ruiterbewijs aanvragen (klik hier).

 

Drie aanvullingen voor MRV-leden die al lid zijn van de KNHS:

 

  • leden die al individueel lid zijn van de KNHS kunnen dat individueel lidmaatschap na1 juli bij de KNHS afmelden en hoeven vanaf 2017 geen contributie ad €20,60 meer aan de KNHS te betalen, aangezien de contributieafdracht door de MRV met de KNHS wordt verrekend (klik hier)
  • leden die al via een andere ruitersportvereniging lid zijn van de KNHS worden bij de KNHS met een tweede lidmaatschap aangemerkt; hieraan zijn geen nadere kosten verbonden
  • leden met een KNHS-startpas blijven de reguliere KNHS-contributie, hun startpas(sen) en andere vormen van dienstverlening van de KNHS betalen.

 

MRV-leden die nog niet hebben geopteerd voor het gecombineerde lidmaatschap van de MRV en de KNHS kunnen nu hun keuze maken via deze persoonlijke link:

 

  • (persoonlijk verzonden unieke individuele code)

 

MRV-leden die niet voor 31 december voor het gecombineerde lidmaatschap van de MRV en de KNHS opteren worden op 31 december 2017 uitgeschreven als MRV-lid maar blijven (indien gewenst) als sympathisant de nieuwsberichten ontvangen. Zij komen echter niet in aanmerking voor de bovengenoemde voordelen en kunnen niet meer deelnemen aan activiteiten van de MRV.

 

Deze keuzemogelijkheid wordt alleen verstuurd naar leden waarvan een functionerend e-mailadres bekend is, en in augustus en voor het laatst in november herhaald. Klik hier voor meer informatie over deze keuze.

 

Vragen? Neem dan contact op met de voorzitter van de MRV, Brigadegeneraal der Cavalerie bd Paul Kautz (klik hier), of de ledensecretaris van de MRV, Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel (klik hier).

 Opperwachtmeester Arianne Iking-van den Dool behaalde het Militair Ruiterbewijs in 2011 en rijdt bij het Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee