Afdeling 's-Gravenhage 

De Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’, afdeling 's-Gravenhage is een zelfstandige regionale afdeling van de landelijke Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’. Het bestuur bestaat uit:

 • René Dekker, Majoor (R) der Huzaren:
  voorzitter Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’, afdeling 's-Gravenhage
 • Niek Kouwenhoven, Kapitein (R) van het Korps Nationale Reserve:
  secretaris Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’, afdeling 's-Gravenhage
 • Hanno Paul van Maanen, Ritmeester (R) der Huzaren:
  penningmeester Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’, afdeling 's-Gravenhage
 • Dirk Hoogenboezem, Luitenant-kolonel (R) der Cavalerie:
  bestuurslid algemeen Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’, afdeling 's-Gravenhage

De leden van de afdeling 's-Gravenhage zijn actief dienende beroeps- en reservemilitairen uit alle krijgsmachtdelen. Men rijdt - en borrelt - geüniformeerd op de maandagavond op Hippisch Centrum Nootdorp, aan de Oudenweg 62 in 2631 PB Nootdorp. Er wordt dressuur, springen, formatierijden en bereden wapenvaardigheid beoefend - zowel door beginners als gevorderden.

Verder worden er terreinritten georganiseerd en wedstrijden bezocht. Alle leden bezitten of worden begeleid in het opwerken naar het niveau van het Militair Ruiterbewijs. Voor militairen die in (de omgeving van) Den Haag wonen of werken biedt de Afdeling 's-Gravenhage uitstekende gelegenheid om rijvaardigheid aan te leren, te onderhouden of te vergroten. Klik hier voor informatie, om een afspraak te maken om de sfeer te komen proeven of voor aanmelding om te komen rijden.

De afdeling 's-Gravenhage communiceert zoveel mogelijk per e-mail. Berichten kunnen worden verstuurd naar gaahned.[antispam].@militaireruitersport.nl. Het postadres is Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’, afdeling 's-Gravenhage, p/a Hippisch Centrum Nootdorp, Oudenweg 62, 2631 PB Nootdorp.

Ereleden

De volgende personen zijn in het verleden benoemd tot Erelid van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’, afdeling 's-Gravenhage (chronologisch terug in de tijd, gerangschikt naar einddatum, huidige of eindrang):

 • Harry Kampen, Luitenant-kolonel der Huzaren:
  benoemd tot Erelid van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’, Afdeling ‘s-Gravenhage in 2019.

Voormalig bestuursleden

De volgende personen hebben in het verleden een bestuursfunctie bekleed (chronologisch terug in de tijd, gerangschikt naar einddatum, toenmalige eindrang in de functie):

Voorzitters 

 • Erwin Rosmeissl, RItmeester (R) der Huzaren: 2019-2022
 • Harry Kampen, Luitenant-kolonel der Huzaren: 2010-2019
 • Jan Noort, Korporaal (R) van de Militaire Administratie bd, 2002-2006
 • Mies Troll †, Majoor van de Militaire Vrouwenafdeling bd, 1986-2002
 • Carel Heshusius †, Kolonel der Cavalerie bd: [...]-1986
 • Paul van der Meer Mohr †, Schout-bij-nacht van de Koninklijke Marine: [...]-[...]
 • Jan van den Bergh †, Vice-admiraal van de Koninklijke Marine: [...]-[...]
 • Adriaan Colenbrander †, Luitenant-kolonel der Koninklijke Marechaussee: [...]-[...]
 • jhr Dolf von Balluseck †, Majoor der Cavalerie: [...]-[...]
 • D. Backer †, Luitenant-kolonel der Cavalerie: [...]-[...]
 • Just Koch †, Majoor van de Generale Staf: 1958-[...].                                                 

Secretarissen 

 • Ilse Verdiesen: Majoor van de Logistiek: 2015-2016
 • Mark van de Watering, Majoor van de Logistiek: 2013-2015
 • ir Peter Jan Bosch, Ritmeester der Cavalerie: 2010-2013
 • Jan Noort, Korporaal (R) van de Militaire Administratie bd, 2002-2006
 • Mies Troll †, Majoor van de Militaire Vrouwenafdeling, 1958-2002.


Penningmeesters 

 • mr Lotte Kerkkamp-de Rijcke: Kapitein van de Militair-Juridische Dienst: 2015-2016
 • drs Dimitri Griffioen, Eerste luitenant (R) der Huzaren: 2010-2015
 • Jan Noort, Korporaal (R) van de Militaire Administatie bd, 2002-2006
 • Mies Troll †, Majoor van de Militaire Vrouwenafdeling, 1971-2002
 • Jan Noort, Korporaal (R) van de Militaire Administratie bd, 1968-1971
 • [naam 2e penningmeester onbekend] : [...]-1968
 • Tobias Jellema, Kapitein-luitenant ter zee: 1958-[...].

Algemeen bestuursleden

 • drs Erwin Rossmeisl, Ritmeester (R) der Huzaren: 2016-2019
 • mr George Penders, Eerste luitenant (R) van de Koninklijke Luchtmacht bd, 1976-2006
 • Hans Neeb, Luitenant ter zee 1 b.d.: [...]-[...].

 

Volgende activiteit

Klik hier voor de Kalender

Militair Ruiterbewijs

Geslaagden (sinds 2002)

Inloggen

Login

Zoeken in de website

Lid KNHS