12 januari 2024  
MRV stelt nieuwsberichtenreglement bekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hierbij stelt de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) het reglement voor de nieuwsberichten bekend.

 

Het reglement is gebaseerd op het principe dat het initiatief voor elk nieuwsbericht bij de aanvragende organisatie ligt.

 

De nieuwsberichten over de militaire ruitersport vormen een van de kernproducten van de MRV en bereiken bijna duizend leden en sympathisanten. Alle sinds 2002 gepubliceerde berichten staan in de nieuwsbank en de afbeeldingen in de fotocarrousel.

 

Naast de MRV geldt dit reglement ook voor alle afdelingen, gelieerde en geassocieerde organisaties die via de MRV activiteiten of ander nieuws willen aankondigen.

 

Om de hoge kwaliteit en de timing van de nieuwsberichten te borgen, gelden de volgende regels.

 

  1. Naast de MRV kunnen ook landelijke en regionale afdelingen en gelieerde en geassocieerde organisaties nieuwsberichten via de MRV aanvragen, zoals is bepaald in de rechten en plichten van afdelingen, gelieerde en geassocieerde organisaties (klik hier).
  2. Nieuwsberichten worden alleen gepubliceerd als de daarin bekendgestelde activiteit openstaat voor alle (kwalificerende) leden van de MRV. 
  3. Activiteiten worden minimaal vier tot zes weken van tevoren bekendgesteld. Uitslagen of resultaten worden idealiter dezelfde dag en uiterlijk een week na dato bekendgesteld.
  4. Nieuwsberichten worden idealiter aan het begin van het kalenderjaar en minimaal twee weken voor publicatie door de betreffende afdeling, gelieerde of geassocieerde organisatie aangevraagd.
  5. De nieuwsberichtenkalender wordt aan het begin van het kalenderjaar op basis van de militaire ruitersportkalender door de eindredacteur van de MRV bepaald en gedurende het jaar bij voortschrijdend inzicht geüpdatet. 
  6. Het concept van elk nieuwsbericht (tekst en afbeelding) wordt minimaal twee weken voor publicatie door de aanvragende afdeling, gelieerde of geassocieerde organisatie voor eindredactie aangeboden aan de eindredacteur van de MRV.
  7. De eindredacteur van de MRV is eindverantwoordelijk voor i) het controleren en waar van toepassing aanscherpen van de tekst op basis van spelling, schrijfstijl, lengte, eenduidigheid en overige relevante aspecten, ii) het controleren op juistheid en toesstemming, en waar van toepassing aanscherpen of vervangen van de afbeelding; en iii) het bepalen van het moment van verzending en publicatie van het nieuwsbericht. 
  8. Na eindredactie wordt het conceptbericht aangeboden aan de voorzitter en de secretaris van de MRV, waar van toepassing aan de voorzitter en de secretaris van de aanvragende afdeling, gelieerde of geassocieerde organisatie, en waar van toepassing aan de voorzitter en de secretaris van de Stichting Militair Ruiterbewijs, met het verzoek om finale inhoudelijke edits uiterlijk 48 uur voor publicatie toe te sturen, waarna het conceptbericht zonder tegenbericht voor akkoord wordt aangenomen.
  9. Ten aanzien van de inhoud en de verwerking van persoonsgegevens gelden het Huishoudelijk Reglement en eventueel overige van kracht zijnde reglementen (klik hier).
  10. Na publicatie wordt het nieuwsbericht opgenomen in de nieuwsbank en de afbeelding in de fotocarrousel.

 

Wil je in 2024 een nieuwsbericht aanvragen? Neem dan tijdig contact op via eindredacteur@militaireruitersport.nl.

 Een bereden patrouille van de Marechaussee in dagelijks tenue met kolbak omstreeks 1910 (aquarel van Jan Hoynck van Papendrecht)