15 december 2018  
Rotatie vicevoorzitter, (eind)redactie en websites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe websites

Deze week hebben de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard! (MRV) en de Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR) hun websites geüpgraded van editie 1.0 naar 2.0. De nieuwe websites zijn te vinden op www.militaireruitersport.nl en www.militairruiterbewijs.nl.

 

De 2.0-websites zijn responsief en houden rekening met het formaat van het scherm waar ze op worden bekeken. Daardoor zijn ze beter leesbaar op tablets en mobiele telefoons. De SMR kiest bovendien voor een nieuwe huisstijl. De omzetting is gerealiseerd door de technisch beheerder van de SMR en de MRV, Eerste luitenant (R) der Huzaren ir Andre Olthof.

 

Rotatie vicevoorzitterschap en overdracht (eind)redactie

Vorig jaar werd aangekondigd dat Majoor (R) der Huzaren drs Elias Woudenberg, vicevoorzitter a.i. MRV, de (eind)redactie van de websites en de nieuwsberichten van de MRV en de SMR na meer dan 15 jaar overdraagt aan de secretarissen van de MRV en de SMR (klik hier).

 

Bij de SMR is de redactie dit jaar overgedragen; bij de MRV heeft hij deze taken een jaar langer uitgevoerd met oog op de rotaties van de voorzitter en de secretaris. De overdracht van de redactie voor de MRV en de eindredactie voor de SMR en de MRV vindt plaats in januari 2019.

 

Daarmee samenhangend treedt majoor Woudenberg in januari terug als vicevoorzitter van het bestuur. Het vicevoorzitterschap gaat dan over op een ander bestuurslid van de MRV.

 

Majoor Woudenberg: ‘Met de benoeming van nieuwe sleutelfunctionarissen, de 2.0-websites en de overdracht van de (eind)redactie volgt nu een nieuwe periode. Ik heb mij sinds de instelling van het Militair Ruiterbewijs (MRb) in 2002 ingezet voor de ontwikkeling van de militaire ruitersport - van 2002 tot 2010 voor de SMR, en sinds 2010 ook voor de MRV.

 

Het is geweldig om te zien welke vlucht het MRb en de wedstrijden van de MRV hebben genomen. Het MRb heeft bijgedragen aan zichtbare verhoging van het rijvaardigheidsniveau en groei tot meer dan 300 gebrevetteerde ruiters uit alle krijgsmachtdelen. Dat is niet alleen te zien op wedstrijden en kampioenschappen, ook de ere-escortes hebben daar profijt van. Het is mooi om daar aan te hebben kunnen bijdragen. Ik wens het nieuwe team van harte succes met de nu komende nieuwe fase’.

 

 Majoor Elias Woudenberg treedt terug als vicevoorzitter MRV en draagt de (eind)redactie van de websites en nieuwsberichten na meer dan 15 jaar over aan de secretarissen SMR en MRV