30 september 2021  
CMJ nodigt uit voor jacht Ottersum 30 oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Comité Militaire Jachten (CMJ) nodigt leden van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) uit voor een slipjacht van de Midland Hunt op zaterdag 30 oktober in Milsbeek en Ottersum.

 

Deelname staat open voor tien geüniformeerde leden van de MRV die minimaal het Militair Ruiterbewijs in Zilver hebben behaald en/of anderszins naar het oordeel van de militaire jagermeesters van het CMJ kunnen aantonen dat zij over voldoende ervaring met slipjachten én een voor de slipjacht geschikt paard beschikken.

 

Jagen achter de meute is een uitstekende oefening in terreinrijden en kent veel tradities. De slipjacht behoort tot het Nederlands cultureel erfgoed. Bij een slipjacht wordt niet op dieren gejaagd, maar op het slip: een lap met een aangebrachte geur die door het terrein wordt gesleept. Zo wordt een lang spoor getrokken dat door honden wordt uitgewerkt, gevolgd door ruiters.

 

De lengte van één spoor (run) ligt tussen drie en zes kilometer. Meestal worden er drie of vier runs verreden met telkens een tussenstop om de honden en paarden op adem te laten komen. Na de laatste run volgt de kill. Tijdens dit afsluitende gedeelte van de jacht mogen de honden zich tegoed doen aan hun prooi: een koeienpens.

 

De Midland Hunt jaagt met bloedhonden (klik hier). Dit vanwege een aantal eigenschappen van dit ras, zoals de wildreinheid en het niet afwijken van een opgenomen spoor. Ook speuren ze als enige jachthond volgens het 'casting back'-principe: wanneer ze het spoor bijster zijn, gaan ze in grote cirkels speurend terug, om het spoor weer op te pakken waar ze het kwijtraakten.

 

Deze jacht start en eindigt nabij Ottersum en voert over de weilanden en akkergronden en langs, soms door waterpartijen tussen Ottersum en Milsbeek.

 

De meet is om 12:00 uur. De jacht duurt tot circa 16:00 uur, gevolgd door een after hunt. Het capgeld bedraagt €90 (€45 indien het de eerste jacht bij de Midland Hunt is). Het tenue is DT-Rij. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zelf zorg dragen voor een geschikt jachtpaard en zich aan de militaire etiquette bij de slipjacht houden.

 

Belangstellenden kunnen zich tot 24 oktober hier aanmelden. De coördinator namens het CMJ van deze jacht is Eerste luitenant (R) der Huzaren ir. André Olthof. Bij meer dan tien geïnteresseerden worden de plaatsen mede op basis van eerste aanmelding toegewezen. Na toelating wordt verdere informatie toegezonden.

 Bij de slipjacht wordt een lang spoor getrokken dat door honden wordt uitgewerkt, gevolgd door ruiters