4 januari 2014  
Nieuw jaar geopend met sportieve open jacht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag namen negentien militairen van alle krijgsmachtdelen deel aan de Nieuwjaarsjacht 2014 in Nationaal Park De Meinweg in Limburg. Deze jacht werd georganiseerd door de Afdeling 's-Gravenhage van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV), in samenwerking met de Triple B Hunt en Rijstal Venhof. Deelname stond open voor leden van alle afdelingen van de MRV.

 

Luitenant-kolonel der Cavalerie Harry Kampen, voorzitter van de Afdeling 's-Gravenhage: 'Jagen te paard biedt de militaire ruiter de kans zich te bekwamen in het terreinrijden. Het kweekt moed, uithoudingsvermogen en behendigheid te paard, vaardigheden die voor de krijger èn zijn/haar paard van groot belang zijn. Bovendien is er de kameraadschap van de gezamenlijk beleefde avonturen en het gezellig samenzijn na afloop met een goed maal en fijn glas bruiswijn.

 

Het is goed te zien dat zo velen aan deze jacht hebben deelgenomen, met eigen en huurpaarden. Van de Koninklijke Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee zijn ruiters naar Limburg gekomen om met elkaar het jaar 2014 sportief te openen. De deelnemers waren:

 

 

Duidelijk is dat er veel belangstelling is voor open jachten, die toegankelijk zijn voor vaardige leden van alle afdelingen. De Afdeling 's-Gravenhage zal graag open jachten blijven organiseren voor haar leden en die van overige afdelingen'.

 Wachtmeester Marcel van Zonneveld, ritmeester John Kapteijn en luitenant Dimitri Griffioen voorafgaand aan de nieuwjaarsjacht in Limburg