Erepenningen

De erepenning werd in 1889 ingesteld en symboliseert de verbondenheid van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) met haar voorloper, de Koninklijke Militaire Sportvereeniging (KMSV). De penning toont het in 1898 door Eerste luitenant der Huzaren jhr. Johan Mock ontworpen logo van de KMSV, met het randschrift 'Militaire Sportvereeniging' (tot 1911), 'Koninklijke Militaire Sportvereeniging' (1911-1953) en 'Militaire Ruitersportvereniging Te Paard' (sinds 1956).

De voorzijde toont een krijgsman op een rechtsgewend steigerend paard, met daarboven een zwevende faam met een palmtak in de linkerhand, die met de rechterhand een lauwerkrans op het hoofd van de ruiter plaatst. De penning werd aanvankelijk uitgereikt in brons, zilver en goud. De bronzen penning werd oorspronkelijk als medaille toegekend na deelname aan, de zilveren voor het winnen van zware terreinwedstrijden - tot deze te wijd verspreid raakten, doordat er vele zware wedstrijden werden georganiseerd en bijna alle ruiters aan meer dan één wedstrijd deelnamen. Sindsdien wordt de penning alleen nog uitgereikt in zilver of goud.

Voorzitterspenning
De bronzen penning leeft voort in de voorzitterspenning van de MRV. Deze toont aan weerszijden de krijgsman te paard, met op de ene zijde het randschrift 'Militaire Ruitersportvereniging Te Paard' en op de andere zijde 'Koninklijke Militaire Sportvereeniging' . De voorzitterspenning symboliseert de historische lijn sinds 1886 van de MRV en haar voorganger KMSV, die aan de basis vele hippische disciplines en ook de KNHS heeft gestaan.

19.01.18 KMSV MRV erepenning in brons (gepoetst)
Erepenningen in zilver en goud
De erepenning in zilver kan door het bestuur van de MRV worden toegekend voor bijzondere prestaties of verdiensten; de erepenning in goud voor uitzonderlijke prestaties of verdiensten. De penningen worden sinds 1889 bij Koninklijke Begeer geslagen. Aangezien de penningen van oorsprong in de basis van brons zijn, worden de erepenningen in zilver en goud van respectievelijk verzilverd en verguld brons vervaardigd. De keerzijde vermeldt de naam van de ontvanger, de reden voor en het jaar van toekenning. 

19-01-18-mrv-erepenningen-in-zilver-en-goud
De erepenning in zilver werd in recente jaren toegekend aan (huidige of eindrang; chronologisch):

 • Fabian van der Molen, Majoor van de Koninklijke Luchtmacht
  erepenning in zilver van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2023
  met het opschrift Toegewijd en verbindend
 • Dennis Boom
  erepenning in zilver van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2021
  met het opschrift Kwaliteit in beeld
 • Wouter van Ginkel, Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee:
  erepenning in zilver van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2020
  met het opschrift Betrokken en innemend
 • Harke In den Kleef, Majoor (R) der Huzaren:
  erepenning in zilver van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2019
  met het opschrift Integer organisator
 • Emily Sanders, Sergeant 1 van de Koninklijke Luchtmacht b.d.: 
  erepenning in zilver van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2019
  met het opschrift Enthousiast en gedreven
 • mr. Max Bentum, Opperwachtmeester-instructeur (R) der Cavalerie:
  erepenning in zilver van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2018

  met het opschrift Deskundig en coöperatief
 • Harry Kampen, Luitenant-kolonel der Huzaren: 
  erepenning in zilver van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2017
  met het opschrift Markant inspirator
 • ing. Anteun Oosterhoff, Eerste luitenant (R) der Huzaren: 
  erepenning in zilver van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2017
  met het opschrift Professioneel
 • jhr. Harm de Jonge, Generaal-majoor der Cavalerie b.d.:
  erepenning in zilver van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2017
  met het opschrift Inspirerend leiderschap
 • mw Ellen Goudsmit-van der Putten
  erepenning in zilver van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2016
  met het opschrift Professioneel
 • Bart-Jan Roelofsz, Eerste luitenant (R) der Cavalerie b.d.:
  erepenning in zilver van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2016
  met het opschrift Toewijding en inzet
 • drs. Antoon Splinter, Ritmeester (R) der Huzaren: 
  erepenning in zilver van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2016
  met het opschrift Toewijding en inzet
 • jhr. ir. Maurits van der Goes, Ritmeester (R) der Cavalerie b.d.: 
  erepenning in zilver van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2016
  met het opschrift 15 jaar professionaliteit
 • mr. Willemina van der Goes-Petter, Eerste luitenant (R) der Cavalerie b.d.: 
  erepenning in zilver van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2016
  met het opschrift
  15 jaar professionaliteit
 • mw Cornelie Petter-Godin de Beaufort †: 
  erepenning in zilver van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2016
  met het opschrift 15 jaar gastvrijheid
 • Evert-Jan Vinkhuyzen, Majoor (R) der Cavalerie b.d.:
  erepenning in zilver van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2015
  met het opschrift Historisch besef
 • ing. Laurens Winkelman, Luitenant-kolonel (R) der Cavalerie b.d.
  erepenning in zilver van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2014
  met het opschrift Volhardend
 • Peter Strik, Luitenant-kolonel (R) der Cavalerie b.d.:
  erepenning in zilver van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2012
 • Carla Knol, Luitenant ter zee 1 b.d. †: 
  erepenning in zilver van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2009.

De erepenning in goud is sinds de instelling in 1889 slechts tien maal toegekend. Hieronder zijn weergegeven de personen die de erepenning in goud hebben ontvangen, inclusief de periode van de KMSV (chronologisch terug in de tijd, gerangschikt naar einddatum, huidige of eindrang):

 • Engelbert van der Hoog, Luitenant-kolonel der Cavalerie b.d.:
  erepenning in goud van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2023
  met het opschrift Deskundig en oorspronkelijk
 • Paul Kautz, Brigadegeneraal der Cavalerie b.d.:
  erepenning in goud van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2018
  met het opschrift Deskundig, toegewijd en verbindend
 • Albert Lebon, Ritmeester der Cavalerie b.d.: 
  erepenning in goud van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2016
  met het opschrift Kampioen en stimulator
 • drs.ir. Elias Woudenberg, Luitenant-kolonel (R) der Huzaren: 
  erepenning in goud van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2014
  met het opschrift Onbaatzuchtig trouw
 • Bert Wassenaar, Kolonel der Koninklijke Marechaussee b.d. en Stalmeester b.d. van Z.M. de Koning: 
  erepenning in goud van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2009
 • Mies Troll †, Majoor van de Militaire Vrouwenafdeling b.d.
  erepenning in goud van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ toegekend in 2004
 • Dirk Couvée †: Reserve Luitenant-kolonel der Artillerie:
  erepenning in goud van de Koninklijke Militaire Sportvereeniging toegekend in 1936
 • Charles Pahud de Mortanges †, Luitenant-generaal der Cavalerie b.d. en Adjudant-generaal i.b.d. van H.M. de Koningin: 
  erepenning in goud van de Koninklijke Militaire Sportvereeniging toegekend in 1932
 • Willem Piepers †, Luitenant-generaal tit. der Cavalerie:
  erepenning in goud van de Koninklijke Militaire Sportvereeniging toegekend in 1920
 • James Knel †, Luitenant-kolonel der Cavalerie b.d:
  erepenning in goud van de Militaire Sportvereeniging toegekend in 1909
 • jhr. Johan Willem Godin de Beaufort †, Ritmeester der Cavalerie b.d.: 
  erepenning in goud van de Militaire Sportvereeniging toegekend in 1903.

Ereleden 

De Algemene Vergadering van de MRV kan personen aan wie eerder de erepenning in zilver of goud is toegekend wegens langdurige verdiensten tot erelid benoemen. Hieronder zijn weergegeven de ereleden van de MRV alsmede uit de periode van de KMSV (chronologisch terug in de tijd, gerangschikt naar einddatum, huidige of eindrang):

 • drs.ir. Elias Woudenberg, Luitenant-kolonel (R) der Huzaren:
  benoemd tot erelid van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ in 2019
 • Paul Kautz, Brigadegeneraal der Cavalerie b.d.: 
  benoemd tot erelid van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ in 2018
 • Bert Wassenaar, Kolonel der Koninklijke Marechaussee b.d. en Stalmeester b.d. van Z.M. de Koning:
  benoemd tot erelid van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ in 2009
 • Antoine Wildenberg, Luitenant-kolonel van de Technische Dienst b.d.:
  benoemd tot erelid van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ in 2008
 • ir. Arent Modderman †, Ritmeester (R) der Cavalerie b.d.:
  benoemd tot erelid van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ in 2001
 • drs. Hein van der Meer, Majoor (R) der Cavalerie b.d.:
  benoemd tot erelid van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ in 2001
 • Raoul Hoondert, Generaal-majoor der Cavalerie b.d.: 
  benoemd tot erelid van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ in 1998
 • Hans Neeb †, Luitenant ter zee 1OC b.d.:
  benoemd tot erelid van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ in 1997
 • Tysk van der Schilden, Luitenant-kolonel der Cavalerie b.d.: 
  benoemd tot erelid van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ in 1996
 • Carel Heybroek †, Ritmeester (R) der Cavalerie b.d.
  benoemd tot erelid van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ in 1987
 • Jan Went †, Ritmeester der Cavalerie b.d.:
  benoemd tot erelid van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ in 1984
 • Jan van Krugten †, Majoor van de Technische Dienst b.d.:
  benoemd tot erelid van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ in 1984
 • Pim van den Wall Bake †, Kolonel der Cavalerie b.d.:
  benoemd tot erelid van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ in 1984
  ---
 • Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden †: 
  benoemd tot Erelid van de Koninklijke Militaire Sportvereeniging in 1939
 • Dirk Couvée †: Reserve Luitenant-kolonel der Artillerie:
  benoemd tot erelid van de Koninklijke Militaire Sportvereeniging in 1936
 • Gijs baron van Heemstra †: Generaal-majoor tit. der Cavalerie en Adjudant i.b.d. van H.M. de Koningin:
  benoemd tot erelid van de Koninklijke Militaire Sportvereeniging in 1929
 • Gerrit Maris †: Generaal-majoor tit. der Cavalerie:
  benoemd tot erelid van de Koninklijke Militaire Sportvereeniging in 1929
 • Henri Rambonnet †: Generaal-majoor der Artillerie b.d. en Adjudant i.b.d. van H.M. de Koningin:
  benoemd tot erelid van de Koninklijke Militaire Sportvereeniging in 1924
 • Willem Piepers †: Luitenant-generaal tit. der Cavalerie:
  benoemd tot erelid van de Koninklijke Militaire Sportvereeniging in 1921.

 

 

Volgende activiteit

Klik hier voor de Kalender

Militair Ruiterbewijs

Geslaagden (sinds 2002)

Inloggen

Login

Zoeken in de website

Lid KNHS