11 oktober 2020  
De militair correct te paard: de slipjacht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De militaire ruitersport en de slipjacht hebben beide een lange geschiedenis en unieke tradities. In dit bericht publiceert het Comité Militaire Jachten de etiquette voor de militaire ruiter bij een slipjacht. Waar ruiter staat, wordt militaire ruiter of amazone bedoeld; waar hij staat ook zij.

 

In het algemeen

 • geldt de militaire etiquette te paard (klik hier)
 • gelden de meeste regels uit het historische handboekje Wat ieder van het jachtrijden achter de honden weten moet uit de jaren 20 (klik hier)
 • gelden de regels van de uitnodigende civiele jachtvereniging - tenzij de militaire regels daar een uitzondering op vormen
 • gelden de aanwijzingen van de equipage, de fieldmaster en de militaire jagermeester.
   

De functies in het veld

 • de honden en paarden staan bovenaan in de rangorde: de honden werken het spoor uit en genieten altijd voorrang; de paarden stellen de ruiters in staat om de honden te volgen
 • de equipage (master, huntsman en whippers-in) en de fieldmaster zijn verantwoordelijk voor de honden en het verloop van de jacht
 • de master heeft de algehele leiding, de huntsman jaagt de honden en wordt geassisteerd door de whippers-in
 • de fieldmaster begeleidt het veld, dat op gepaste afstand bereden waarneemt hoe de honden het spoor uitwerken
 • de jagermeester fungeert als fieldmaster voor het militaire veld.

 

Voorafgaand aan de jacht

 • draagt de ruiter zorg voor een geschikt en verzorgd jachtpaard; anders dan civiel hoeven de manen niet te worden ingevlochten of afgeschoren
 • zorgt de ruiter ervoor dat hij alle benodigde materialen bij zich heeft en op tijd aanwezig is
 • wordt een paard dat slaat voorzien van een rode strik in de staart
 • stelt de ruiter zich door tussenkomst van de jagermeester aan de master voor.

 

Bij en vanaf de meet

 • wordt het veld door de sonneurs opgeroepen om aan de meet te verschijnen
 • presenteert de equipage zich met de meute aan de master
 • worden de equipage en de fieldmaster aan het veld voorgesteld, zodat bekend is wie welke functie bekleedt
 • volgt de ruiter hun aanwijzingen op, belemmert hen nooit en verleent direct alle door hen gevraagde assistentie
 • houdt de ruiter afstand tot de meute en individuele honden, geeft hen ruim baan en draait het paard altijd met het hoofd in de richting van de (individuele) honden
 • blazen de sonneurs de jacht aan
 • brengt de militaire ruiter, wanneer de leden van de civiele jachtvereniging de sonneurs eer betonen door hun hoed of cap af te nemen, (op commando van de jagermeester) de militaire groet
 • betracht de ruiter geluidsdiscipline en richt hij zich op het luid van de honden
 • toont de ruiter respect naar de grondeigenaren, het publiek en de vrijwilligers die de slipjacht mogelijk maken.

 

Tijdens de runs

 • zorgt de ruiter ervoor dat hij zijn paard te allen tijde in de hand houdt
 • blijft de ruiter altijd achter de fieldmaster, waar van toepassing achter ervarener jachtruiters en indien aldus geïnstrueerd achter de jagermeester
 • houdt de ruiter voldoende afstand tot andere ruiters, neemt hij geen onnodige risico's en spaart hij zijn paard en het terrein
 • geeft de ruiter anderen voldoende ruimte om op verantwoorde wijze op hindernissen aan te kunnen rijden en recht te kunnen springen
 • rijdt een ruiter met een lastig paard op de vleugel of achter in het veld en maakt hij bij moeilijkheden een volte naar buiten, waar hij niemand kan hinderen
 • maakt de ruiter bij een weigering direct plaats voor andere deelnemers en sluit hij achteraan aan
 • zorgt de ruiter bij een val, blessure of verwonding van een andere ruiter en/of paard dat iemand hulp verleent en laat hij nooit iemand alleen achter
 • stopt de ruiter wiens paard hem te sterk wordt na overleg met de jagermeester tijdig, om zo ongelukken te voorkomen.

 

Bij een tussenstop

 • wordt de paarden rust gegund en worden er geen hindernissen gesprongen
 • richt de ruiter zich bij de vraag of er wordt afgestegen naar het gebruik van de uitnodigende civiele jachtvereniging
 • mag een afgestegen ruiter de cap afnemen, mits hij deze voor de baret verwisselt.

 

Bij de kill

 • stellen de ruiters zich in een wijde cirkel om de meute op om de kill gade te slaan
 • blazen de sonneurs het hallali
 • brengt de militaire ruiter, wanneer de leden van de civiele jachtvereniging de honden eer betonen door hun hoed of cap af te nemen, (op commando van de jagermeester) de militaire groet
 • geeft de ruiter bij het verlaten van het jachtterrein voorrang aan de meute en de equipage, gevolgd door de leden van de civiele jachtvereniging, en groet hij de sonneurs.

 

Na afloop van de jacht

 • gaat de eerste verzorging naar paard, harnachement en uniform
 • maken sporen en handschoenen deel uit van het uniform; derhalve worden sporen ook te voet gedragen en hoeven handschoenen bij een handdruk niet te worden uitgetrokken
 • dankt de ruiter de organisatoren en is een militaire jachtruiter altijd voorbereid op het kunnen nemen van het woord, het reageren op een spreker of het uitbrengen van een toost.

 De honden en de master van de Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging (KNJV), Rick Saurens, gevolgd door het militaire veld tijdens de slipjacht ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de KNJV op 27 november 2019 op het militair oefenterrein op de Leusderheide (foto: Arthur van der Vlies)