1 november 2019  
Verslag Algemene Vergadering 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag hield de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) haar Algemene Vergadering (AV) 2019 op de Kromhoutkazerne in Utrecht.

 

De volgende hoofdpunten kwamen aan de orde. 

 

 • De notulen van de tweede AV 2018 (klik hier) en het jaarverslag 2018 (klik hier) werden vastgesteld.
 • De jaarrekening 2018 en de begroting 2019 waren niet tijdig beschikbaar en konden derhalve niet worden vastgesteld. De AV verleende het bestuur conform artikel 14 van de statuten tot 1 december 2019 om deze beschikbaar te stellen; deze kunnen hier worden gedownload.
 • Als leden van de kascontrolecommissie 2019 werden benoemd Majoor van de Militaire Administratie b.d. Dick Wink en Ritmeester (R) der Cavalerie b.d. jhr. ir. Maurits van der Goes.
 • De voorzitter gaf een korte toelichting op de oplegging van de afdeling Rotterdam. De vergadering bekrachtigde het handelen van het bestuur rond de oplegging.
 • De voorzitter belichtte enkele hoogtepunten van het jaar 2019 tot dusver: de deelname door zeven militaire ruiters aan Jumping Amsterdam; de prestaties op het NMKR/D+S (hier) en het NMKR/E (hier); de prestaties op de World Military Games in China (klik hier en hier); het interview in Paard & Sport, het magazine van de KNHS (hier); en de nieuwe financiële bijdrage door de Koninklijke Luchtmacht.
 • Verder werd vooruitgeblikt naar de gezamenlijke slipjacht op uitnodiging en ter herdenking van 100 jaar KNJV (klik hier) en de verwachting dat begin volgend jaar opnieuw ruiters aan Jumping Amsterdam kunnen deelnemen.
 • De AV feliciteerde de nieuwe Nationaal Militair Kampioenen: Huzaar 1 (R) Maarten Wenting met Ferry Retto (Dressuur), Korporaal 1 (R) der Cavalerie Gert van den Hof met Eldorado (Springen) en Marechaussee 2 Gina Gerrets met Bella (Eventing).
 • Als gelieerd lid meldde zich aan: de Stichting Sportonderscheidingen.
 • Tot secretaris werd benoemd: Majoor (R) der Rijdende Artillerie jhr. Ferdinand van Lawick van Pabst. Hij volgt Kolonel-vlieger van de Koninklijke Luchtmacht b.d. Frank Gerards op, die deze functie sinds december 2018 vervulde.
 • Tot penningmeester werd benoemd: Kapitein ter zee van de Koninklijke Marine mr. drs. Michel Loof. Hij volgt Ritmeester (R) der Huzaren drs. Antoon Splinter op, die deze functie sinds november 2017 vervulde.
 • Tot wedstrijdcoördinator werd benoemd: Majoor van de Koninklijke Luchtmacht jkvr. drs. Cornelie op ten Noort. Zij volgt Sergeant 1 van de Koninklijke Luchtmacht Emily Sanders en Kapitein der Koninklijke Marechausee Demelza Cannemeijer op, die deze functie respectievelijk sinds maart 2015 en december 2018 vervulden. 
 • De vicevoorzitter, kolonel Harold de Jong, gaf een toelichting op de voorgestelde bestuursstructuur (klik hier).
 • Alle afdelingen, gelieerde en geassocieerde organisaties wordt verzocht om activiteiten voor 2020 uiterlijk 1 december 2019 aan te melden via secretaris@militaireruitersport.nl. De militaire ruitersportkalender 2020 (klik hier voor concept) wordt in januari gepubliceerd.

 

Het bestuur bestaat thans uit: 

 

 • voorzitter: Generaal-majoor der Fuseliers b.d. en Adjudant-generaal i.b.d. van Z.M. de Koning drs. Hans van der Louw
 • vicevoorzitter: Kolonel der Cavalerie drs. Harold de Jong
 • penningmeester: Kapitein ter zee van de Koninklijke Marine mr. drs. Michel Loof
 • ledensecretaris: Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel
 • wedstrijdcoördinator: Majoor van de Koninklijke Luchtmacht jkvr. drs. Cornelie op ten Noort

 

Erepenning voor sergeant Emily Sanders

Generaal Hans van der Louw reikte namens het bestuur de Erepenning in Zilver uit aan Sergeant 1 van de Koninklijke Luchtmacht Emily Sanders, wegens bijzondere verdiensten voor de militaire ruitersport, met het opschrift 'Enthousiast en gedreven'.

 

Dit als dank voor haar inzet als organisator van wedstrijden, lid van de militaire equipe en wedstrijdcoördinator. Door haar ondernemende aanpak, enthousiasme en kennis van zaken wist zij het niveau van de wedstrijden aanzienlijk te verhogen, met name van de Militaire Kampioenschappen (NMKR). Daarbij gaf zij het goede voorbeeld door ook zelf aan wedstrijden deel te nemen en te winnen, waaronder het NMKR Springen 2017. Ook was zij de initiator van de springcompetitie. Sergeant Sanders viel vooral op door haar enthousiasme en gedrevenheid.

 

De penning werd in 1889 ingesteld en symboliseert de verbondenheid van de MRV met haar voorganger, de KMSV. De penning toont het logo van de KMSV en het opschrift Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!'. De keerzijde vermeldt de naam van de ontvanger en de reden voor toekenning.

 

Generaal Hans van der Louw, voorzitter MRV: 'De opkomst was goed: de afdelingen en gelieerden waren vrijwel allemaal vertegenwoordigd. Dat onderstreept de goede verstandhoudingen binnen de MRV en het belang dat de leden hechten aan de AV. Ik kijk met een tevreden gevoel terug op de vergadering, waar serieuze onderwerpen én positieve zaken aan de orde kwamen. Hoogtepunt was de uitreiking van de erepenning aan sergeant Sanders voor haar uitstekende functioneren als wedstrijdcoördinator. De AV werd afgesloten met een gezellige borrel. Het was een geslaagde avond!'.

 

klik hier voor de concept-notulen van deze AV. De datum voor de volgende AV wordt tijdig bekendgesteld.

 Kapitein ter zee Michel Loof werd door de Algemene Vergadering benoemd tot penningmeester van de landelijke Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!'