18 maart 2020  
De MRV en de coronacrisis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de ereleden, leden, bestuursleden en sympathisanten
van regionale afdelingen, gelieerde en geassocieerde organisaties

 van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!'

 

 

Temidden van alle berichten, adviezen en regels rond Covid-19 wil ik u graag informeren wat de corona-uitbraak voor de MRV betekent.

 

Wij leren nu wat een pandemie is en wat die van ons vraagt. De Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard! (MRV) voorziet weliswaar niet in essentiële infrastructuur; we vormen wel een bijzondere gemeenschap. Wij komen van alle krijgsmachtdelen, wapens en dienstvakken, zijn van alle leeftijden en komen elkaar tegen tijdens rijlessen, buitenritten, examens, oefendagen, wedstrijden, kampioenschappen en andere gezamenlijke activiteiten.

Naar het zich nu laat aanzien, kunnen veel van onze activiteiten de komende periode niet doorgaan. Zo heeft het Cavalerie Ere-Escorte de oefendag van 22 maart geannuleerd en hebben Militair Ruitersportcentrum 'Marcroix' en de Manege Korps Rijdende Artillerie de rijlessen voorlopig stilgelegd. Als landelijk bestuur zien wij ons genoodzaakt om de Algemene Vergadering (AV) van woensdag 25 maart op te schorten tot een later moment.

 

Dit betekent niet dat de vereniging geheel tot stilstand komt. Zo nemen wij binnen het bestuur afscheid van Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel, die zich sinds 2010 voor de militaire ruitersport heeft ingezet. Hij was eerst actief als examensecretaris van de Stichting Militair Ruiterbewijs en daarna als ledensecretaris van de MRV. Hij wordt voor zijn verdiensten gedurende die tien jaar onderscheiden met de Erepenning in Zilver, met het opschrift 'Betrokken en innemend'. Hiermee wil ik hem ten overstaan van u allen van harte feliciteren.

 

Hij wordt opgevolgd door Majoor (R) van de Militair-juridische Dienst mr drs Jan van de Ven, die ad interim als bestuurslid wordt benoemd en op de eerstvolgende AV formeel zal worden voorgedragen.


Van week tot week zal duidelijk worden welke activiteiten doorgaan en welke moeten worden afgelast. Dit wordt real-time op de militaire ruitersportkalender bijgehouden. Mijn verzoek is deze bij vragen eerst te raadplegen.

 

Ook al kunnen bepaalde activiteiten niet doorgaan, wij blijven u gewoon informeren over de dingen die de militaire ruitersport zo mooi maken. Zo maken we binnenkort bekend wie dit jaar de KMSV-Beker heeft gewonnen.

Tot slot wil ik u allen sterkte, gezondheid, geduld en succes wensen bij wat de coronacrisis voor u, uw naasten en ons allen kan betekenen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!'

de voorzitter

 

 

 

Hans van der Louw

Generaal-majoor der Fuseliers b.d. en

Adjudant-generaal i.b.d. van Z.M. de Koning

 Majoor Jan van de Ven wordt benoemd tot bestuurslid ad interim van de landelijke Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' in de functie van ledensecretaris