10 augustus 2012  
Vacature secretaris Stichting Militair Ruiterbewijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs opent de vacature van secretaris van het bestuur. Deze functie wordt sinds juni 2010 bekleed door Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht en Adjudant van H.M. de Koningin Patricia Lukken. Zij heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen.  

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs streeft naar een open bestuur met capabele, enthousiaste bestuursleden uit alle krijgsmachtdelen. Geïnteresseerde kwalificerende kandidaten worden uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken bij de voorzitter van de Stichting Militair Ruiterbewijs, Generaal-majoor der Cavalerie bd jhr Harm de Jonge.  

 

Profiel
Het bestuur zoekt een bestuurslid met het volgende profiel:

 

 • teamspeler, resultaatgericht, ruime organisatorische ervaring
 • zorgvuldig, uitstekende beheersing van de Nederlandse taalen
 • in bezit van Militair Ruiterbewijs, Militair Ruiterbewijs in Zilver of Militair Ruiterbewijs in Goud.

  

Bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf functies, bekleed door de volgende personen:

 

 • voorzitter: Generaal-majoor der Cavalerie bd jhr Harm de Jonge
 • secretaris: Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht Patricia Lukken
 • penningmeester: Majoor der Fuseliers Bart Jan Geers MEM
 • examencoördinator: Korporaal (R) van de Nationale Reserve Annelies Terra en
 • examensecretaris: Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel.

   

  Benoeming
  Kandidaten zijn van harte welkom om hun interesse voor 15 september 2012 kenbaar te maken bij de voorzitter van de Stichting Militair Ruiterbewijs (klik hier). Conform statuten zal het bestuur de meest geschikte kandidaat selecteren en op een nader te bepalen datum in het najaar van 2012 installeren.
   

   

  De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.  

     Overste Patricia Lukken, Adjudant van H.M. de Koningin