30 juni 2020  
Verslag Algemene Vergadering 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 24 juni hield de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) haar Algemene Vergadering (AV) 2020 via een skypecall.

 

De volgende hoofdpunten kwamen aan de orde:

 

 • De notulen van de AV 2019 (klik hier) en het jaarverslag 2019 (klik hier) werden vastgesteld.
 • De kascontrolecommissie (KCC) deed verslag en adviseerde de AV decharge te verlenen aan het bestuur voor de jaarrekeningen 2018 en 2019.
 • De jaarrekeningen 2018 en 2019 alsmede de begroting 2020 (klik hier) werden vastgesteld. De AV verleende het bestuur decharge voor de jaarrekeningen 2018 en 2019.
 • Als leden van de KCC 2020 werden herbenoemd Majoor van de Militaire Administratie b.d. Dick Wink en Ritmeester (R) der Cavalerie b.d. jhr. ir. Maurits van der Goes.
 • De voorzitter belichtte de invloed die de verspreiding van het coronavirus heeft op de activiteiten van de MRV. Daarnaast kondigde hij het lustrum van de MRV in 2021 aan en riep hij een ieder die wil bijdragen aan de organisatie op zich te melden. Tevens bracht de voorzitter de vacature van talentcoördinator voor het voetlicht en herinnerde hij de leden eraan eventuele kandidaten voor een erepenning voor te dragen. Als laatste vertelde de voorzitter dat er op het Nationaal Hippisch Centrum Ermelo twee ruimtes zullen worden vernoemd naar de paarden Marcroix en Silver Piece
 • Tot ledensecretaris werd benoemd: Majoor (R) van de Militair-juridische Dienst mr. drs. Jan van de Ven. Hij volgt Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel op, die deze functie sinds 18 november 2016 vervulde. Majoor van Ginkel heeft als ledensecretaris van de MRV met succes de voor de MRV belangrijke migratie van het ledenbestand naar de KNHS voltooid. In totaal heeft hij zich tien jaar ingezet voor de militaire ruitersport: hij was ruim zes jaar examensecretaris van de Stichting Militair Ruiterbewijs en ruim drie jaar ledensecretaris van de MRV. Vanwege deze langdurige en adequate inzet heeft het bestuur besloten hem de erepenning in zilver van de MRV toe te kennen.  

 

Het bestuur bestaat thans uit: 

 

 • voorzitter: Generaal-majoor der Fuseliers b.d. en Adjudant-generaal i.b.d. van Z.M. de Koning drs. Hans van der Louw
 • vicevoorzitter: Kolonel der Cavalerie drs. Harold de Jong
 • secretaris:
 • penningmeester: Kapitein ter zee van de Koninklijke Marine mr. drs. Michel Loof
 • ledensecretaris: Majoor (R) van de Militair-juridische dienst mr. drs. Jan van de Ven
 • wedstrijdcoördinator: Majoor van de Koninklijke Luchtmacht jkvr. drs. Cornelie op ten Noort

 

Hoogtepunt was de goedkeuring van de jaarrekeningen 2018 en 2019 en de begroting 2020. 'De MRV kent een gezonde financiële situatie en het bestuur kijkt dan ook met veel vertrouwen naar de toekomst. We streven ernaar om mooie militair-hippische evenementen te organiseren, zodra dit weer mogelijk is gegeven de coronagerelateerde maatregelen. Zoals later dit jaar het NMKR Dressuur en Springen (4 september) en het NMKR Eventing (3 oktober). En hopelijk volgend jaar weer een MRV-springcompetitie. En natuurlijk kijken we ook uit naar volgend jaar als wij 65 jaar MRV vieren! Het was een geslaagde virtuele AV, zeker voor herhaling vatbaar!'

 

Klik hier voor de concept-notulen van deze AV.

 Majoor Wouter van Ginkel nam tijdens de Algemene Vergadering na ruim drie jaar afscheid als ledensecretaris