17 oktober 2019  
Voordracht drie nieuwe bestuursleden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


In aanloop naar de Algemene Vergadering (AV) van 30 oktober 2019 worden conform §7.7 van de statuten van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) de volgende nieuwe bestuursleden voorgedragen.

 

  • Wedstrijdcoördinator: Majoor van de Koninklijke Luchtmacht jkvr. drs. Cornelie op ten Noort. Zij volgt alsdan Sergeant 1 van de Koninklijke Luchtmacht Emily Sanders op, die deze functie sinds maart 2015 op bijzonder verdienstelijke wijze heeft vervuld en heeft besloten om haar functie na vierenhalf jaar over te dragen. 
  • Penningmeester: Kapitein ter zee van de Koninklijke Marine mr. drs. Michel Loof. Hij volgt alsdan Ritmeester (R) der Huzaren drs. Antoon Splinter op, die benoemd is op de AV van november 2017 en heeft besloten zijn functie na twee jaar vacant te stellen.
  • Secretaris: Majoor (R) der Rijdende Artillerie jhr. Ferdinand van Lawick van Pabst. Hij volgt alsdan Kolonel-vlieger van de Koninklijke Luchtmacht b.d. Frank Gerards op, die benoemd is op de AV van december 2018 en heeft besloten om zijn functie vacant te stellen.

 

Na installatie door de AV formeert het bestuur zich dan als volgt: 

  • voorzitter: Generaal-majoor der Fuseliers b.d. en Adjudant-generaal i.b.d. van Z.M. de Koning drs. Hans van der Louw
  • vicevoorzitter: Kolonel der Cavalerie drs. Harold de Jong
  • penningmeester: Kapitein ter zee van de Koninklijke Marine mr. drs. Michel Loof
  • ledensecretaris: Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel
  • wedstrijdcoördinator: Majoor van de Koninklijke Luchtmacht jkvr. drs. Cornelie op ten Noort.

 

Klik hier voor de uitnodiging voor de AV van 30 oktober 2019. In verband met de toegang tot de Kromhoutkazerne dienen deelnemers zich voor 23 oktober 2019 aan te melden via vicevoorzitter@militaireruitersport.nl, onder vermelding van rang en naam, alsmede afdeling, gelieerde of geassocieerde organisatie, en het kenteken van de auto.