28 september 2023  
Erepenning in goud voor overste Van der Hoog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het bestuur van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) heeft vandaag de erepenning in goud toegekend aan Luitenant-kolonel der Cavalerie bd Engelbert van der Hoog.

 

De erepenning werd in 1889 ingesteld en symboliseert de verbondenheid van de MRV met haar voorloper, de Koninklijke Militaire Sportvereeniging (KMSV). De penning toont het in 1898 door Eerste luitenant der Huzaren jhr Johan Mock ontworpen logo van de KMSV, met het opschrift Militaire Sportvereeniging (tot 1911), Koninklijke Militaire Sportvereeniging (1911-1953) en Militaire Ruitersportvereniging Te Paard (vanaf 1956). De keerzijde vermeldt de naam van de ontvanger en de sententie.

 

De penning werd historisch uitgereikt in drie varianten: brons, zilver en goud. De bronzen penning werd van 1889 tot 1939 toegekend voor prestaties tijdens militaire wedstrijden. De erepenning in zilver wordt toegekend voor bijzondere prestaties of verdiensten; de erepenning in goud voor uitzonderlijke prestaties of verdiensten.

 

Overste Van der Hoog was gedurende een periode van 19 jaar, van 1988 tot 2007, bestuurslid van de MRV. Op 28 september 2003, vandaag 20 jaar geleden, trad hij toe tot het bestuur van de Stichting KMSV-Fonds, waarvan hij sinds 2012 voorzitter is. Aldus zet hij zich dit jaar sinds 35 jaar in voor de militaire ruitersport.

 

De erepenning werd overste Van der Hoog in goud toegekend als dank voor 'de wijze waarop hij de afgelopen 35 jaar als ruiter en als bestuurslid van de MRV en het KMSV-Fonds grondleggend, betekenisvol of ondersteunend heeft bijgedragen aan vele initiatieven om de militaire ruitersport op een hoger plan te brengen, om haar geschiedenis te doen herleven en om zo bij te dragen aan de bekendheid van de militaire ruitersport in het heden', met op de keerzijde de inscriptie 'deskundig en oorspronkelijk'.

 

De erepenning in goud werd sinds 1889 slechts elfmaal uitgereikt:

 

 

De bestuur van de MRV feliciteert overste Van der Hoog van harte met deze bijzondere onderscheiding.

 Generaal Frits van Dooren, voorzitter MRV, reikte vandaag de erepenning in goud uit aan overste Engelbert van der Hoog, voorzitter KMSV-Fonds