1 december 2019  
Nominaties KMSV-Beker en uitreiking erepenning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het KMSV-Fonds nodigt de leden van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) uit om kandidaten voor de KMSV-Beker voor te dragen.

 

De KMSV-Beker dient om militaire ruiters en vrijwilligers(organisaties) te inspireren tot en waarderen voor prestaties op hoog niveau. De beker kan worden toegekend op nominatie van leden van de MRV of op voordracht van het bestuur van het KMSV-Fonds, indien het bestuur van mening is dat er een aansprekende prestatie is geleverd.

 

De zilveren beker stamt uit de periode van de KMSV (Koninklijke Militaire Sportvereeniging), waaruit na WO II het KMSV-Fonds en de MRV zijn ontstaan. De beker werd destijds vervaardigd door Koninklijke Begeer en aangeboden door Generaal-majoor der Cavalerie Gerrit Maris, destijds voorzitter KMSV, KNHS èn FEI (Fédération Equestre Internationale).

 

De KMSV-Beker werd in 1928 definitief gewonnen door het 4e half Regiment Huzaren en verbleef tot 2015 bij het Regiment Huzaren van Boreel, dat de beker in januari 2015 heeft overgedragen aan het KMSV-Fonds om deze weer ten dienste te stellen van de militaire ruitersport.

 

Sinds de reactivering werd de KMSV-Beker gewonnen door:

 

  2015 alle vrijwilligers van de Maarsbergen Horse Trials
  2016   Kapitein van de Koninklijke Luchtmacht Edwin Hoogsteder
  2017 geen winnaar
  2018      alle vrijwilligers van de Militaire Prestatietocht te Paard.
  2019     Wachtmeester 1 (R) der Cavalerie Anica Kortekaas.

 

Nominaties kunnen tot 31 december 2019 schriftelijk onderbouwd worden ingediend bij de Stichting KMSV-Fonds, Postbus 1, 1390 AA Abcoude, E kmsv-fonds@militaireruitersport.nl.

 

Erepenning voor majoor Harke In den Kleef

Afgelopen dinsdag reikte de voorzitter van de MRV, Generaal-majoor der Fuseliers b.d. drs.  Hans van der Louw, tezamen met de voormalige voorzitter, Brigadegeneraal der Cavalerie b.d. Paul Kautz, namens het bestuur van de MRV de Erepenning in Zilver uit aan Majoor (R) der Huzaren Harke In den Kleef, wegens bijzondere verdiensten voor de militaire ruitersport, met het opschrift 'Integer organisator'.

 

Dit als dank voor de deskundige en integere wijze waarop hij sinds vele jaren bijdraagt aan de militaire ruitersport, als organisator van de (dit jaar 25e) Waterloorit, als bestuurslid van het KMSV-Fonds (sinds 2007) en als escorteur bij het Cavalerie Ere-Escorte (sinds 1984), waarmee hij in belangrijke mate bijdraagt aan de instandhouding van waardevolle militair-hippische tradities, de brug weet te slaan tussen beroepsmilitairen en reservisten en bijdraagt aan de cohesie binnen de militaire ruitersportfamilie.

 

De penning werd in 1889 ingesteld en symboliseert de verbondenheid van de MRV met haar voorganger, de KMSV. De penning toont het logo van de KMSV en het opschrift Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!'. De keerzijde vermeldt de naam van de ontvanger en de reden voor toekenning. Klik hier voor meer informatie over de Erepenningen van de MRV.

 Majoor Harke In den Kleef ontving op 26 november de Erepenning in Zilver van de MRV; hier samen met wachtmeester Anica Kortekaas, winnaar van de KMSV-Beker 2019