28 juni 2018  
Verslag Algemene Vergadering 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag hield de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) haar Algemene Vergadering (AV) 2018 op de Kromhoutkazerne in Utrecht.  

 

De volgende hoofdpunten kwamen aan de orde. 

 

 • In maart is de in 2017 ingezette aansluiting bij de KNHS afgerond, waardoor de MRV nu i) ruim 300 leden heeft die tevens lid zijn van de KNHS en die voor ca. 50% bij de landelijke en voor ca. 50% bij de regionale afdelingen zijn ingedeeld, alsmede ii) ca. 500 sympathisanten (klik hier).
 • Na jarenlange voorbereiding is de statutenwijziging van de MRV voltooid en zijn de afdelingen Amersfoort, 's-Gravenhage, 't Harde, Havelte / Noordoost en Oirschot / Zuidoost als nieuwe zelfstandige regionale verenigingen opgericht en bij de Kamers van Koophandel ingeschreven. Bij de afdelingen Amsterdam en Rotterdam loopt dit proces nog.
 • De MRV heeft een koepelverzekering afgesloten waarbij regionale verenigingen, gelieerde en geassocieerde organisaties voor ca. €50 per jaar tegen bestuurdersaansprakelijkheid kunnen worden verzekerd.
 • De notulen van de tweede AV 2017 (klik hier), het jaarverslag 2017 (hier), de jaarrekening 2017 en begroting 2018 (hier) en het nieuwe huishoudelijk reglement (hier) werden vastgesteld; het bestuur werd decharge verleend.
 • Als leden van de kascontrolecommissie 2018 werden herbenoemd Majoor der Artillerie Kim Schreuder en Majoor van de Militaire Administratie b.d. Dick Wink.
 • De AV feliciteerde de nieuwe Nationaal Militair Kampioenen: Huzaar 1 (R) Maarten Wenting met Ferry Retto  (Dressuur), Opperwachtmeester der Koninklijke Marechaussee Stephanie Gog met Dolando (Springen) en Wachtmeester 1 (R) der Cavalerie Anica Kortekaas met Godolphin K (Eventing). Het Nederlands Kampioenschap Olympische Moderne Vijfkamp vindt as. zaterdag plaats (klik hier).
 • Tot voorzitter van de MRV werd benoemd Generaal-majoor der Fuseliers b.d. en Adjudant-generaal van Z.M. de Koning i.b.d. drs Hans van der Louw. Hij volgt Brigadegeneraal der Cavalerie b.d. Paul Kautz op, die door de AV tot Erelid van de MRV werd benoemd (klik hier).

 

Het bestuur bestaat hierdoor thans uit: 

 

 • voorzitter: Generaal-majoor der Fuseliers b.d. en Adjudant-generaal i.b.d. van Z.M. de Koning drs Hans van der Louw
 • vicevoorzitter a.i.: Majoor (R) der Huzaren drs Elias Woudenberg
 • penningmeester: Ritmeester (R) der Huzaren drs Antoon Splinter
 • secretaris: Eerste luitenant (R) der Huzaren mr David Jan Bergkotte
 • ledensecretaris: Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel
 • wedstrijdcoördinator: Sergeant 1 van de Koninklijke Luchtmacht Emily Sanders
 • topsportcoördinator: Majoor der Koninklijke Marechaussee Bart Maandag
 • bestuurslid uit hoofde functie voorzitter Stichting Militair Ruiterbewijs: Generaal-majoor der Cavalerie b.d. jhr Harm de Jonge.

 

Generaal Hans van der Louw, voorzitter MRV: 'Ik ben erg blij met de steun van de leden van de MRV voor mijn benoeming tot nieuwe voorzitter. Dat geeft veel vertrouwen om samen aan de slag te gaan om de doelstelling van de MRV - het stimuleren van de militaire ruitersport in de krijgsmacht - te realiseren. 

 

De MRV staat er goed voor, zowel organisatorisch als qua activiteiten, en wordt binnen en buiten de krijgsmacht zeer gewaardeerd om waar wij als militaire ruiters voor staan. In de ruim vier jaar dat ik nu zelf paardrij, heb ik persoonlijk ervaren dat de MRV de militaire ruitersport in al haar vormen èn de liefde voor het paard centraal stelt. Juist daarom ben ik zo vereerd om uw voorzitter te mogen zijn.

 

Ik ga met volle inzet de eerder - onder de inspirerende leiding van Brigadegeneraal Paul Kautz - ingeslagen weg vervolgen, maar hoop samen met u ook nieuwe initiatieven te kunnen ontplooien. Ik kijk er in ieder geval zeer naar uit u te zien en te spreken bij de activiteiten van de MRV, de afdelingen en gelieerde of geassocieerde organisaties.

 

Last, maar zeker niet least, wil ik generaal Kautz zeer danken voor zijn leiderschap van de MRV in de afgelopen ruim negen jaren en hem en de andere bestuursleden voor de prettige informatieoverdracht in de laatste weken. Mede daardoor ben ik er helemaal klaar voor om de MRV naar de toekomst te leiden. En ik doe dat graag samen met u!'.

 

Klik hier voor de concept-notulen van deze AV.

 De voorzitters van de MRV tot en vanaf vandaag, Brigadegeneraal der Cavalerie b.d. Paul Kautz en Generaal-majoor der Fuseliers b.d. en Adjudant-generaal i.b.d. van Z.M. de Koning drs Hans van der Louw. De Algemene Vergadering benoemde generaal Kautz tot Erelid