13 maart 2024  
Uitnodiging Algemene Vergadering 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) roept een Algemene Vergadering (AV) bijeen op woensdag 27 maart 2024 om 19.00 uur. Deze AV vindt plaats op de Kromhoutkazerne, Herculeslaan 1 in Utrecht (gebouw V5, Muidenzaal). 

 

De agenda:

 

 1. opening en vaststelling agenda
 2. presentielijst en vaststelling stemgerechtigden
 3. vaststelling notulen AV 31 mei 2023 (klik hier)
 4. mededelingen voorzitter
 5. jaarverslag 2023 (klik hier)
 6. vaststelling jaarrekening 2023 (klik hier) en verslag kascontrolecommissie 
 7. begroting 2024 (klik hier) en contributie afdelingen en gelieerde organisaties 
 8. herbenoeming voorzitter landelijke afdeling. Tegenkandidaten kunnen zich tot 20 maart 19.00 bij de secretaris melden via secretaris@militaireruitersport.nl
 9. studentenweerbaarheden
 10. sabelexercitie 
 11. gala 2024/2025
 12. communicatie 
 13. mededelingen afdelingen en organisaties 
 14. datum volgende AV
 15. rondvraag en sluiting.

 

Het verslag van de kascontrolecommissie wordt ter vergadering aan de leden beschikbaar gesteld. 

 

Deelnemers aan de AV kunnen zich 20 maart 19.00 aanmelden via secretaris@militaireruitersport.nl. Het tenue is DT1, DT1-rij of tenue de ville. De AV wordt gevolgd door een gezamenlijke borrel.

 Majoor Jan van Krugten, hier met Pré Salé tijdens het NATO-springconcours 1966 in Mönchengladbach, was van 1966 tot 1983 bestuurslid van de MRV en werd veertig jaar geleden - in 1984 - door de Algemene Vergadering benoemd tot erelid