24 november 2017  
AV MRV adopteert nieuwe statuten unaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag hield de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) haar tweede Algemene Vergadering (AV) 2017 op de Kromhoutkazerne in Utrecht.

 

Hoofdonderwerp was de statutenwijziging die op verzoek van de afdelingen is geïnitieerd. Hierdoor wordt de verzelfstandiging van de afdelingen tot regionale verenigingen mogelijk. Ook sluiten de nieuwe statuten beter aan bij de rol van de MRV als landelijke koepel voor de militaire ruitersport, die is aangesloten bij de KNHS, de bond voor de hippische sport in NOC*NSF-verband.

 

De volgende hoofdpunten kwamen aan de orde. 

 

 • De notulen van de AV van 20 juni 2017 (klik hier) werden goedgekeurd.
 • De notarieel opgestelde, door de Minister van Defensie goedgekeurde nieuwe statuten (klik hier) werden met algemene stemmen aangenomen. Deze worden uiterlijk 15 maart 2018 notarieel verleden. 
 • Het concept voor een nieuw huishoudelijk reglement (klik hier) werd besproken en wordt voor de volgende AV opnieuw geagendeerd. Dit als mogelijke vervanging van het huidige huishoudelijk reglement (klik hier).
 • De MRV is in overleg met een verzekeraar over een koepelverzekering waarbij verenigingen en stichtingen die lid zijn van de MRV voor ca. €50 per jaar tegen bestuurdersaansprakelijkheid verzekerd kunnen worden. 
 • De concept-statuten voor de nieuwe regionale verenigingen (klik hier) werden besproken. De afdelingen kunnen tot 22 december 2017 aanscherpingen doorgeven aan de voorzitter van de MRV, die voor alle regionale verenigingen dienen te gelden. Dit opdat i) de statutenwijziging van de MRV, ii) de oprichting van de regionale verenigingen in Amersfoort, Den Haag, 't Harde, Havelte, Oirschot en Rotterdam en iii) de statutenwijziging van de regionale vereniging in Amsterdam zo efficiënt mogelijk, tegelijkertijd en op kosten van de MRV notarieel kunnen worden verleden, uiterlijk 15 maart 2018. Afdelingen die voor afwijkingen van de standaard of een ander tijdpad kiezen dienen de kosten zelf te betalen.
 • De uitvoering van het convenant tussen de MRV, de SMR en de KNHS verloopt voorspoedig. Leden kunnen tot 1 december 2017 kiezen voor voortgezet lidmaatschap van de MRV+KNHS (klik hier). In dit kader wordt aan de afdelingen gevraagd om voor 15 december 2017 aan te geven op welke wijze gastleden die hebben gekozen voor voortgezet lidmaatschap aan de statutaire vereisten voor deze vorm van lidmaatschap voldoen. Dezelfde vraag wordt ook aan landelijke gastleden gesteld.
 • De (eind)redactie van de nieuwsberichten en websites van de MRV en de SMR wordt met ingang van 1 januari 2018 gereorganiseerd. De verantwoordelijkheid voor het initiatief tot en de redactie van nieuwe berichten valt qualitate qua terug aan de secretarissen der MRV en SMR, ondersteund door de tweede secretarissen en de examen-, wedstrijd- en topsportcoördinatoren.
 • Afdelingen en gelieerden kunnen activiteiten en wedstrijden in 2018, voor zover die open staan voor alle leden van de MRV, tot 1 december 2017 opgeven via secretaris@militaireruitersport.nl, opdat deze begin januari kunnen worden vermeld in de Militaire Ruitersportkalender 2018.
 • Als penningmeester trad af Eerste luitenant ing Anteun Oosterhoff en werd benoemd Ritmeester (R) der Huzaren drs Antoon Splinter.
 • Als lid van de kascontrolecommissie 2017 trad af Ritmeester (R) der Huzaren drs Antoon Splinter en werd benoemd Majoor van de Militaire Administratie b.d. Dick Wink.
 • Tot slot kende het bestuur de Erepenning in Zilver voor bijzondere verdiensten voor de militaire ruitersport toe aan Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Anteun Oosterhoff, met het opschrift 'professioneel'. Dit 'als dank voor het enthousiasme en de professionaliteit waarmee hij het penningmeesterschap van de MRV gedurende de afgelopen zes jaar heeft vervuld. Hij heeft met name de contributies op orde gebracht en een bijdrage geleverd aan het financieel beheer van de SMR. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor de militaire ruitersport als commandant bereden standaardwacht van het Cavalerie Ere-Escorte en als medewerker bij Eventing Maarsbergen, waarbij hij het Nationaal Militair Kampioenschap Ruitersport / Eventing heeft ondersteund'.

 

Klik hier voor de concept-notulen van deze tweede en laatste AV van 2017. De volgende AV vindt plaats op 10 april 2018.

 Luitenant Theo Dekker, enkele jaren geleden als voorzitter van de afdeling Oirschot de initiator van de verzelfstandiging van de regionale afdelingen; en huzaar Rein van der Mast, vijftien jaar geleden (in 2002) de ontwerper van de vaardigheidsemblemen voor het Militair Ruiterbewijs