5 september 2017  
Defensie brengt Cavalerie Ere-Escorte in beeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag wijdt Defensie in haar publicatie De nieuwe Landmacht een special aan het Cavalerie Ere-Escorte (CEE). Elke maand vertelt een landmachter in de serie Mijn Uitrusting over zijn vak en de materialen die hij voor het werk nodig heeft. Zo kwamen eerder een pantsergenist, een explosievenruimer, een genieduiker en andere specialisten aan bod. Klik hier voor het artikel.

 

Met Prinsjesdag in aantocht zoomt Defensie dit keer in op een van de pelotonscommandanten van het CEE: Eerste luitenant (R) der Huzaren Thomas Hopman. Het artikel toont het ceremoniële tenue en de traditionele uitrusting van een bereden officier der Cavalerie. Daarbij wordt aandacht besteed aan de achtergrond en functie van het paard, de attila, de giberne, de koordsjerp, de kolbak, het vangsnoer, de sabel en de sabeltas.
 

Het CEE vierde vorig jaar haar 50-jarig bestaan en bestaat uit een stichting en een eenheid. De stichting staat onder voorzitterschap van Generaal-majoor der Cavalerie bd en Adjudant-generaal van ZM de Koning ibd Henk Morsink; de eenheid onder commando van Luitenant-kolonel der Huzaren en Adjudant van ZM de Koning ibd Theo van de Krol.

 

De eenheid kent vijf ondercommandanten: twee voor de ruiterpelotons, een voor de bereden standaardwacht, een voor het ondersteunings- en een voor het stalpeloton. Op Prinsjesdag begeleidt de eenheid het staatshoofd in de Koninklijke Stoet met de commandogroep met ordonnansen, paukenist en trompetters; de bereden standaardwacht; een peloton huzaren, korporaals en onderofficieren; en een peloton officieren.
 

Vrijwel alle ruiters en vele stafleden hebben het Militair Ruiterbewijs behaald, dat eind jaren '90 vanuit het CEE is ontstaan en in 2002 door Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS) is ingesteld als proeve van bekwaamheid voor de Grote Ceremoniën van Staat, waarbij met stang-en-trenshoofdstel en getrokken sabel in pelotonsformatie wordt gereden.

 

Destijds heeft C-LAS de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) aangewezen als uitvoerder van het Militair Ruiterbewijs, waarna de MRV de uitvoering heeft opgedragen aan de Stichting Militair Ruiterbewijs. Tot dusverre hebben 301 ruiters een Militair Ruiterbewijs behaald, waaronder 134 cavaleristen (44%). Al deze ruiters zijn met de hoogst behaalde graad vermeld in de Eregalerij van de Stichting Militair Ruiterbewijs (klik hier).

 Luitenant Thomas Hopman behaalde het Militair Ruiterbewijs in Zilver in 2003; hij is sinds 2004 instructeur en dit jaar ook commandant eerste peloton van het Cavalerie Ere-Escorte