14 augustus 2020  
Inschrijving NMKR Eventing 2020 open

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag opent de inschrijving voor het Nationaal Militair Kampioenschap Ruitersport (NMKR) Eventing 2020, dat op zaterdag 3 en zondag 4 oktober wordt verreden in Buurmalsen en Ophemert (locaties: Groeneweg 38 in Buurmalsen en Waalbandijk 33 in Ophemert, op de Stiftse Uiterwaarden).

 

Een eventingwedstrijd (oorspronkelijk: military), ook wel samengestelde wedstrijd (SGW) genoemd, bestaat uit drie onderdelen: een dressuurproef, een springparcours en een crosscountry. De cross is het meest aansprekende onderdeel van de eventingsport. Hierbij wordt een route uitgezet over natuurlijk terrein, zoals weilanden en bossen. Op het parcours staan natuurlijke hindernissen. Dat kunnen greppels of sloten zijn, maar ook hindernissen die speciaal voor de cross zijn gebouwd.

De cross wordt op tijd verreden, de ideale tijd wordt vooraf bepaald. Rij je te langzaam of juist te snel dan krijg je strafpunten. In klasse B wordt ook de rijstijl beoordeeld. De resultaten van de dressuurproef, het springparcours en de cross samen bepalen de uiteindelijke score in de wedstrijd.  Alle regels voor eventing staan in het discplinereglement eventing op de website van de KNHS (klik hier). Met name de cross heeft een extra dimensie door de noodzaak van een optimale samenwerking tussen ruiter en paard op basis van wederzijds vertrouwen.

 

KNHS-rubrieken BB, B, L en M:

Het NMKR Eventing wordt georganiseerd onder auspiciën van het Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS) door de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) in combinatie met de SGW West-Betuwe te Buurmalsen en Ophemert van LR en PC De Malsnaruiters. Deelnemers in B, L en M dienen conform de KNHS-regels startgerechtigd te zijn. Alleen actief dienenden en reservisten in de klasse L of hoger kunnen meedingen voor het Nationaal Militair Kampioenschap Eventing.

 

Ruiters die zich afvragen of eventing iets voor hem of haar is, wordt uitdrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen in de klasse BB (maximale springhoogte 70 cm). De Van Diepenbrugge-trofee is te behalen door de beste militaire combinatie over alle onderdelen (dressuur, springen, cross-country), alle rubrieken gecombineerd.

 

Onderlinge militaire rubriek B en mogelijkheid tot het behalen van het Militair Ruiterbewijs in Goud:

Naast de KNHS-rubrieken is het voor militaire ruiters, die niet met een eigen paard startgerechtigd zijn, mogelijk om in een separate onderlinge wedstrijd(rubriek) op niveau B of BB uit te komen, waarbij de onderdelen qua spronghoogte, beoordeling en puntentelling gelijk zijn aan klasse B. Het Militair Ruiterbewijs in Zilver of winstpunten in springen is de vereiste om te mogen starten in klasse B. In de klasse BB kan worden deelgenomen als u niet startgerechtigd bent conform de regels van de KNHS. 

 

Prestaties in de KNHS- en de onderlinge wedstrijd(rubrieken) tellen mee voor het Militair Ruiterbewijs in Goud. Deelnemers die in aanmerking menen te komen voor het behalen van het MRbG worden verzocht dit bij de inschrijving aan te geven, inclusief eventueel reeds eerder behaalde winstpunten in eventing met datum en locatie van de wedstrijd. Eerder behaalde winstpunten in eventing mogen niet langer dan tot 3 jaar geleden zijn behaald.

Klik hier voor de regels voor het Militair Ruiterbewijs in Goud.

 

Programma:

Programma Buurmalsen Groeneweg 38:

Zaterdag 3 oktober: Dressuur en springen klasse: B, L, M

 

Programma Ophemert tegenover Waalbandijk 33:

Zaterdag 3 oktober springen en cross BB en B zonder dressuur

Zondag 4 oktober cross B met dressuur, L en M

 

Inschrijven: 

Inschrijven via malsnaruiters@hetnet.nl onder vermelding van: naam ruiter en paard, klasse, KNHS-combinatienummer of 'onderlinge rubriek', rang en wapen of dienstvak, wel/geen deelname Nationaal Militair Kampioenschap Eventing en met welk paard. Vraagprogramma, startlijsten en uitslagen worden gepubliceerd op www.startlijsten.nl (klik hier). De inschrijving sluit 9 dagen voor aanvang van het concours. De voorlopige startlijst wordt zondag 27 september gepubliceerd en de definitieve op donderdag 1 oktober. Bij de uitslag wordt rekening gehouden met de (aanvullende) regels van de MRV (klik hier). Klik hier voor alle Militair Kampioenen Eventing sinds 1903

 

Niet meedoen maar wel deelnemen

De organisatie van een SGW is omvangrijk met veel vrijwilligers. Als u niet kunt deelnemen, kunt u zich ook verdienstelijk maken voor de sport en inzicht krijgen in de wedstrijd als deelnemende vrijwilliger. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Wachtmeester 1 (R) der Cavalerie Erwin Wellner via malsnaruiters@hetnet.nl. Op de dag zelf zijn verschillende leuke klussen te doen - van parkeerwacht tot hindernisjury.

 

 

 Marechaussee Gina Gerrets werd in 2019 in Ophemert Nationaal Militair Kampioen Ruitersport / Eventing met het paard Bella    (foto Gerben van Leeuwen)