Militaire Ruitersport

De Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) stelt zich ten doel om de militaire ruitersport in de krijgsmacht te stimuleren, om militairen in de hippische wedstrijdsport te doen uitkomen en om de kwaliteit van de militaire diensten te paard te bevorderen: de bereden ere-escortes ten behoeve van Z.M. de Koning.

Militaire ruitersport kent een lange geschiedenis, die teruggaat tot 1886. Vele hippische disciplines en zelfs de KNHS zijn hieruit ontstaan. Militaire ruitersport wordt tegenwoordig beoefend binnen een uniek stelsel van publiek-private samenwerking, waarbij circa twintig particuliere organisaties aspecten van militair ruiterschap bevorderen.

De MRV is de landelijke koepel voor deze militair-hippische verenigingen, stichtingen en ruiters. Zij organiseren bijna wekelijks oefeningen, wedstrijden en andere activiteiten. Allen stellen zich ten doel om militair ruiterschap te bevorderen, elk met een eigen specialisatie. De MRV is aangesloten bij de KNHS.

Naast lessen, buitenritten, dressuur-, spring- en eventingwedstrijden is er ook aandacht voor specifiek militair-hippische vaardigheden die civiel niet meer voorkomen: formatierijden; rijden met stang-en-trenshoofdstel en sabel; bereden wapenvaardigheid; terreinrijden, ook op een onbekend paard; kaartlezen te paard; springen en eventing met toegewezen paarden; en de moderne vijfkamp, die gebaseerd is op de vaardigheden van de bereden militair.

Het Militair Ruiterbewijs - ingevoerd onder auspiciën van de MRV en uitbesteed aan de Stichting Militair Ruiterbewijs - heeft een stimulerende werking op de rijvaardigheid en de aanwas voor de bereden ere-escortes, en op het deelnemersveld in de van oorsprong militaire vormen van paardrijden.

De meeste content op deze website staat in de Nieuwsbank.

Volgende activiteit

Klik hier voor de Kalender

Militair Ruiterbewijs

Geslaagden (sinds 2002)

Inloggen

Login

Zoeken in de website

Lid KNHS