9 april 2022  
Nieuwe pagina's voor het Escorteregister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting Cavalerie Ere-Escorte brengt opnieuw vier nieuwe pagina's uit voor iedereen die over het Escorteregister beschikt.

 

Het Escorteregister is een historische uitgave waarin de geschiedenis van het Cavalerie Ere-Escorte en de namen van alle ruim 500 escorteurs der Cavalerie sinds WO II zijn opgetekend. De eerste, tweede en derde druk verschenen resp. in 1981, 1991 en 1998; de vierde in 2016, bij het 50-jarig bestaan van de stichting. Het boek wordt op aanvraag toegezonden aan oud-escorteurs (klik hier).


In 2020 voerde de in 1966 opgerichte Stichting Cavalerie Ere-Escorte een statutenwijziging door, waarin de statutaire doelstelling werd gearticuleerd. Hiermee samenhangend werden vorig jaar vier nieuwe pagina's uitgegeven (klik hier).

In vervolg hierop sloot de stichting in 2021 een nieuw convenant met de Koninklijke Landmacht, waarin de in de tijd geëvolueerde samenwerking met de in 1999 opgerichte eenheid, het Cavalerie Ere-Escorte, werd vastgelegd. Ook hierin werd Koninklijk Besluit (KB) No. 20 opgenomen, dat sinds 17 maart 1815 de grondslag is voor de inzet van de Cavalerie bij de Grote Ceremoniën van Staat. Verder werd de eenheid op 20 november 2020 registratief ingedeeld bij het nieuwe Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia.

 

In verband hiermee komen opnieuw vier nieuwe pagina's voor het Escorteregister uit:

 

  1. een herziene oorkonde gedateerd Prinsjesdag 2020 over de gereedstelling vanuit de Stichting Cavalerie Ere-Escorte;
  2. een nieuwe oorkonde gedateerd 20 november 2020 over de registratieve indeling van het Cavalerie Ere-Escorte bij het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia;
  3. een nieuwe oorkonde gedateerd Prinsjesdag 2021 over de gereedstelling vanuit de Koninklijke Landmacht; en
  4. een nieuwe legenda in verband met de wijzigingen ontstaan door de registratieve indeling bij het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia.

 

De twee (complementaire) nieuwe oorkondes A en C vormen met elkaar een illustratie van de unieke samenwerking tussen de Koninklijke Landmacht en de Stichting Cavalerie Ere-Escorte.


Deze pagina's worden op aanvraag toegestuurd aan iedereen die over het Escorteregister beschikt. Dit met uitzondering van actief dienende escorteurs (ruiters, staf- en bestuursleden); zij ontvangen de pagina's via de militaire lijn.

 

Klik hier om je aan te melden voor de nieuwe pagina's voor het Escorteregister. Dit kan tot en met 13 mei 2022.

 Wachtmeester Herm Hullegie, de bereden standaarddrager van het Cavalerie Ere-Escorte, bij de eerste bereden be√ędiging ten overstaan van de commandant Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia, overste Corstiaan de Haan, op zondag 19 september 2021 op Landgoed Voorlinden in Wassenaar, met in zijn rechterhand de standaard van het Regiment Huzaren van Sytzama met daaraan bevestigd cravattes van de Regimenten Huzaren Prins Alexander, Huzaren Prins van Oranje en Huzaren Prinses Catharina-Amalia