30 september 2016  
Het KMSV-Fonds dankt haar donateurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind juli deed het KMSV-Fonds een oproep voor donaties en legaten (klik hier).

 

Majoor (R) der Huzaren Harke In den Kleef, penningmeester KMSV-Fonds: 'Graag willen wij onze donateurs van harte bedanken voor hun bijdrage in reactie op onze oproep. Hun namen zijn vermeld op onze website.

 

Het KMSV-Fonds is hèt steunfonds voor de militaire ruitersport. Al 130 jaar slagen wij er in om door conservatief financieel beleid ons vermogen in stand te houden. Het jaarlijkse rendement komt geheel ten goede aan de militaire ruitersport.

 

Wij ondersteunen evenementen die worden georganiseerd onder auspiciën van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV), zoals de MPTTP en de Militaire Kampioenschappen Dressuur, Springen, Eventing en Vijfkamp.

 

Donaties stellen ons in staat om onze slagkracht te vergroten. We keren alleen het jaarlijkse nettorendement uit, dus iedere donatie blijft staan en rendeert voor de lange termijn. Zo blijft iedere bijdrage van iedere gever meetellen, jaar in jaar uit. Zo doen we dat al sinds 1886.

 

Nieuwe donateurs blijven van harte welkom. Uiteraard worden ook hun namen toegevoegd aan de lijst op onze website, de meest recente donateur bovenaan'.

  

Klik hier voor meer informatie over het KMSV-Fonds en de illustere geschiedenis van de militaire ruitersport.

 Een tafereel uit 1891, de eerste jaren van de KMSV: de standaard tijdens een be√ędiging te paard op de Gorsselsche heide tussen Deventer en Zutphen (uitsnede uit een schilderij van Jan Hoynck van Papendrecht, Cavaleriemuseum)