27 oktober 2018  
MRV opent vacature secretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Militaire Ruitersportvereniging (MRV) 'Te Paard!' opent de vacature van secretaris van het bestuur. Deze functie wordt thans bekleed door Eerste luitenant (R) der Huzaren mr David Jan Bergkotte, die in november 2015 als tweede secretaris a.i. aantrad, in november 2016 tot secretaris werd benoemd en wiens beschikbaarheid binnenkort eindigt.

 

Het bestuur van de MRV staat open voor militairen uit alle krijgsmachtdelen. De vacature wordt gepubliceerd om zoveel mogelijk kandidaten in de gelegenheid te stellen te solliciteren en de beste te kunnen selecteren.

 

Functie 

De secretaris van de MRV is verantwoordelijk voor: 

 

 • het voorbereiden en notuleren van de vergaderingen
 • het uitzetten, agenderen en controleren van actiepunten in het bestuur
 • het voeren van correspondentie
 • het bijhouden van het archief en de website www.militaireruitersport.nl
 • het in overleg met belanghebbenden opstellen van nieuwsberichten.

 

Profiel
De secretaris van de MRV dient te voldoen aan het volgende profiel:
 

 

 • goede organisator en teamspeler
 • proactief en resultaatgericht
 • uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
 • goede kennis van de regels van de MRV, de SMR en de KNHS
 • (bij voorkeur) behaald hebben van het Militair Ruiterbewijs, het Militair Ruiterbewijs in Zilver of het Militair Ruiterbewijs in Goud.

 

Bestuur 

Het huidige bestuur bestaat uit: 

 

 • voorzitter: Generaal-majoor der Fuseliers b.d. en Adjudant-generaal i.b.d. van Z.M. de Koning drs Hans van der Louw
 • vicevoorzitter a.i.: Majoor (R) der Huzaren drs Elias Woudenberg
 • penningmeester: Ritmeester (R) der Huzaren drs Antoon Splinter
 • secretaris: Eerste luitenant (R) der Huzaren mr David Jan Bergkotte
 • ledensecretaris: Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel
 • wedstrijdcoördinator: Sergeant 1 van de Koninklijke Luchtmacht Emily Sanders
 • tweede wedstrijdcoördinator a.i.: Eerste luitenant der Koninklijke Marechaussee Demelza Cannemeijer-Goossens
 • topsportcoördinator: Majoor der Koninklijke Marechaussee Bart Maandag
 • bestuurslid uit hoofde functie voorzitter Stichting Militair Ruiterbewijs: Generaal-majoor der Cavalerie b.d. jhr Harm de Jonge.

 

Generaal Hans van der Louw, voorzitter MRV: 'Ik dank luitenant Bergkotte voor zijn inzet binnen het MRV-bestuur als tweede secretaris en secretaris. In het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet in het statutair beter organiseren van de MRV en dat betekende veel en vooral precies werk, zeker ook voor de secretaris. Nu dat goed geregeld is, kunnen wij ons als bestuur concentreren op het verder versterken van het verenigingsgevoel en de onderlinge contacten binnen de MRV en tussen de afdelingen.

De nieuwe secretaris vervult daarbij een cruciale rol, onder meer door de betrokkenheid bij nieuwsberichten en website, maar ook door het nauwgezet volgen van de voortgang van gemaakte afspraken binnen het bestuur en met de afdelingen. De secretaris, zeker als hij of zij zelf actief meedoet met onze evenementen, kan bovendien een extra oog en luisterend oor zijn, waarmee wij als bestuur ons voordeel kunnen doen'.

 

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot vrijdag 9 november 2018 aanmelden via voorzitter@militaireruitersport.nl.

 Luitenant David Jan Bergkotte behaalde het Militair Ruiterbewijs standaard en in Zilver in mei 2016 in Nootdorp, werd in 2017 be√ędigd bij het Cavalerie Ere-Escorte en is sinds 2015 secretaris van de MRV