29 mei 2020  
Uitnodiging Algemene Vergadering 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) roept een Algemene Vergadering (AV) bijeen op woensdag 24 juni 2020 van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur. Deze AV vindt plaats via een Skype videocall.

 

De agenda is als volgt.

 

 1. Opening en vaststelling deelnemers
 2. Presentielijst en stemgerechtigden 
 3. Mededelingen van de voorzitter
 4. Vaststellen notulen AV 30 oktober 2019 (klik hier)
 5. Jaarverslag 2019 (klik hier
 6. Financieel verslag:
  • jaarrekening 2018 (klik hier)
  • verklaring kascontrolecommissie (KCC) 2018
  • jaarrekening 2019 (klik hier)
  • verklaring KCC 2019
  • decharge 2018 en 2019
  • benoeming KCC 2020
  • vaststellen begroting 2020 (klik hier)
  • contributie 2019 en 2020 (klik hier)
 7. Voordracht en benoeming nieuwe ledensecretaris (klik hier)
 8. Voorstel duur zittingsperiode afgevaardigde landelijke afdeling  
 9. Mededelingen landelijke en regionale afdelingen
 10. Mededelingen gelieerde organisaties
 11. Mededelingen geassocieerde organisaties
 12. Datum volgende AV
 13. Rondvraag en sluiting.

 

Het verslag van de kascontrolecommissie wordt ter vergadering aan de leden beschikbaar gesteld.

 

In verband met de voorbereiding dienen deelnemers zich voor 12 juni 19.00 uur aan te melden via secretaris@militaireruitersport.nl, onder vermelding van rang en naam, alsmede afdeling, gelieerde of geassocieerde organisatie(s). Zij ontvangen dan op 14 juni digitaal een uitnodiging tot deelname aan deze vergadering.

 

Op 17 juni vindt om 19:30 uur een videocall plaats ter voorbereiding. Om de AV zo effectief mogelijk te laten verlopen, benadrukt het bestuur dat afdelingen, gelieerden en geassocieerden statutair door één afgevaardigde vertegenwoordigd mogen worden.

 Rimeester Albert Lebon, vertegenwoordiger van de landelijke afdeling van de MRV