16 maart 2018  
Aansluiting bij KNHS voltooid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In december 2016 tekenden de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV), de Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR) en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) een convenant over nauwere samenwerking (klik hier).

 

Dit nadat de Algemene Vergadering in 2016 goedkeuring had verleend om de bestaande samenwerking uit te breiden tot volledig lidmaatschap van alle leden van de MRV (klik hier). Vervolgens:

 

  • hebben alle leden vier persoonlijke uitnodigingen ontvangen om aan te geven of zij lid wilden blijven van de MRV en lid wilden worden van de KNHS, zo zij dat laatste niet al waren (klik hier voor die van 10 februari, hier van 9 juni, hier van 31 augustus en hier van 27 oktober 2017)
  • hebben alle leden die via het Militair Ruiterbewijs in het bezit waren van een Ruiterbewijs van de SRR twee uitnodigingen ontvangen om dit voor 31 december 2017 gratis om te zetten in een Ruiterbewijs van de KNHS (klik hier voor die van 7 juli en hier van 8 december 2017)
  • hebben alle leden een persoonlijke uitnodiging ontvangen om hun persoonlijke gegevens te controleren (klik hier)
  • is uiteengezet dat lidmaatschap van de MRV en de KNHS met ingang van 2018 een vereiste is voor deelname aan activiteiten en wedstrijden georganiseerd door of onder auspiciën van de MRV en examens georganiseerd door de SMR (klik hier)
  • is uiteengezet hoe de aanvraag van een startpas van de KNHS via de MRV precies werkt (klik hier)
  • is uiteengezet hoe je als militair correct in uniform kunt rijden: klik hier voor informatie over het DT-Rij en hier voor de militaire etiquette op en rond het paard.

 

Hiermee is de nauwere samenwerlking tussen de MRV, SMR en KNHS voltooid. In totaal hebben 319 leden gekozen voor lidmaatschap van de MRV en KNHS. De verdeling van militaire, ere- en gastleden over de groep landelijke leden en de regionale afdelingen is als volgt:

 

      leden MRV + KNHS militair of erelid
    gastlid        totaal
      landelijke leden 137 15 152
      regionale afdeling Amersfoort   24 2 26
      regionale afdeling Amsterdam 10 17 27
      regionale afdeling Den Haag 38 4 42
      regionale afdeling 't Harde 31 3 34
      regionale afdeling Havelte 12 5 17
      regionale afdeling Oirschot 4 0 4
      regionale afdeling Rotterdam 17 0 17
      totaal 273 46 319

 

Iedereen die niet heeft gereageerd op de vier persoonlijke uitnodigingen is conform de aankondigingen uitgeschreven als lid van de MRV. Het betreft ca. 500 personen. Zij komen niet in aanmerking voor de genoemde voordelen en kunnen niet meer deelnemen aan activiteiten van de MRV, maar blijven desgewenst wel als sympathisant nieuwsberichten van de MRV ontvangen.

 

Wil je (alsnog) lid worden van (een regionale afdeling van) de MRV en de KNHS? Meld je dan aan via www.militaireruitersport.nl onder Aanmelden

 Rijder Maxime Koetsier, lid van de MRV en KNHS via de afdeling 't Harde, kwam op het Nationaal Militair Kampioenschap 2017 met het paard Artillerist uit in B dressuur, en met de paarden Appèl en Victorie in B springen