10 november 2017  
De militair correct te paard: de etiquette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De militaire ruitersport heeft een lange geschiedenis en unieke tradities. Hierbij enkele aanbevelingen van het bestuur van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) ten aanzien van de etiquette voor de militaire ruiter in uniform.

 

In het algemeen

 • toont de militaire ruiter leiderschap aan en liefde voor zijn of haar paard
 • geldt voor iedere militair, ook te paard, het tenuevoorschrift van zijn of haar krijgsmachtdeel (klik hier)
 • neemt iedere militair die in de publieke ruimte optreedt in acht dat hij of zij de krijgsmacht vertegenwoordigt en daarbij opvalt; is iedere militair te paard zich bewust dat alles aan tenue, paard, voorkomen en gedrag uitvergroot wordt waargenomen; en derhalve dat in zijn of haar optreden een uitstraling van wellevendheid, vakkennis, verzorgdheid en goed ruiterschap wordt verwacht.

 

Wanneer mag het uniform worden dragen

 • beroepsmilitairen en reservisten: met inachtneming van door het  bevoegd gezag gestelde beperkingen en bepalingen (AMAR, Tenuevoorschriften, Aanwijzingen CDS), waaronder tijdens het reizen
 • voormalige beroepsmilitairen en reservisten mogen cf. §12f Militaire Ambtenarenwet alleen een uniform dragen als zij tenminste 15 jaar tot het beroeps- of reservepersoneel hebben behoord, in de laatste rang en van het laatste onderdeel waartoe zijn behoorden.

 

Wat mag op het uniform worden gedragen

 • onderscheidingstekens en emblemen conform de tenuevoorschriften van de krijgsmachtdelen; onderscheidingen conform het Besluit Draagvolgorde Onderscheidingen van de Kanselier der Nederlandse Orden dd 10 oktober 2017 (klik hier) cq van de Minister van Defensie
 • vermeld zij dat het dragen van onderscheidingstekens waartoe men niet gerechtigd is conform §196 Wetboek van Strafrecht een strafbaar feit is

 • de organieke cap die bij het militair rijtenue hoort, waarbij de capovertrek netjes in de caprand is verwerkt
 • een zwarte giberne voor officieren der Cavalerie en Artillerie
 • sabel en sabeltas alleen tijdens militaire diensten te paard (waaronder de ere-escortes), oefeningen bereden wapenvaardigheid en (oefeningen voor) het examen Militair Ruiterbewijs.

 

De optoming van het paard

 • zadel en hoofdstel zijn door de eenheid verstrekt of indien privé aangeschaft van zo eenvoudig mogelijk bruin of zwart leer; geen bonte kleuren, versierselen of (namaak)edelstenen
 • geen kleurrijke beenbeschermers, beugels of springschoenen; geen oorbeschermers, vliegenmutsen of -netjes over de oren van het paard
 • chabraques zijn, tenzij anders bepaald door de eenheid, in de kleur(en) van het paard of het krijgsmachtdeel, wapen of dienstvak van de ruiter
 • een stang-en-trenshoofdstel tijdens militaire diensten te paard (waaronder de ere-escortes) en (oefeningen voor) het examen Militair Ruiterbewijs.

 

Tijdens de uitoefening van militaire diensten te paard

 • bestaat de enige gelegenheid waarin in ceremonieel tenue en met ceremoniële optoming kan worden gereden
 • zijn ruiters onder bevel gesteld en gelden de aanwijzigingen van de commandant. 

 

Op onderlinge MRV- en openbare KNHS-wedstrijden

 • gelden naast de defensievoorschriften de regels van de KNHS en de MRV, waaronder in het bijzonder het wedstrijdreglement van de KNHS
 • op onderlinge MRV-wedstrijden komt een militair uit in militair rijtenue; op openbare KNHS-wedstrijden draagt een militair die in een nieuwe klasse start (bijvoorbeeld voor het eerst in klasse B) pas het militair rijtenue nadat hij of zij meer dan twee winstpunten in die nieuwe klasse heeft behaald en zich ervan overtuigd heeft dat de combinatie het beoogde resultaat daadwerkelijk kan behalen
 • groet een militair cf. het convenant tussen de MRV en de KNHS de jury op militaire wijze en meldt zich daarbij met rang, achter- en paardnaam
 • draagt een militair tijdens de cross-country (eventing) of het springen met een geloot paard in de moderne vijfkamp onder de verplichte bodyprotector het GVT-overhemd of het DT-overhemd en eventueel ook de DT-rijjas
 • verschijnen militairen bij de prijsuitreiking in uniform, stellen zij zich in voorkomend geval in linie op en brengen zij de militaire groet aan de prijsuitreikende autoriteit.

 

Uit het zadel

 • gaat de eerste verzorging naar paard, harnachement, wapen en uniform
 • maken sporen en handschoenen deel uit van het uniform; derhalve worden sporen ook te voet gedragen en hoeven handschoenen bij een handdruk niet te worden uitgetrokken
 • dankt een militair na een rit, evenement of wedstrijd de organisatoren, en is een officier bovendien altijd voorbereid op het kunnen nemen van het woord, het reageren op een spreker of het uitbrengen van een toost.

 

Dit is deel 2 uit een serie over correct militair optreden te paard. Deel 1 ging over het militair rijtenue (klik hier).

 



Generaal Dolf van der Voort van Zijp, hier in het destijds correcte rijtenue van de Cavalerie, de attila, won als luitenant in 1924 in Parijs met Silver Piece (op de foto) de eerste twee gouden Olympische medailles uit de geschiedenis van de Nederlandse ruitersport: in de military (thans eventing), zowel individueel als in teamverband