23 november 2018  
Uitnodiging 2e Algemene Vergadering 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) roept een Algemene Vergadering (AV) bijeen op woensdag 19 december 2018 van 19:00 tot uiterlijk 21:30 op Militair Ruitersportcentrum Marcroix op de Bernhardkazerne, Barchmann Wuytierslaan 198, Amersfoort.

 

De AV wordt georganiseerd volgens de nieuwe statuten. De agenda:

 

 1. opening, mededelingen en agenda
 2. presentielijst en vaststelling stemgerechtigden
 3. vaststelling notulen AV 28 juni 2018 (klik hier)
 4. update statutenwijziging en oprichting regionale afdelingen
 5. update ledenbestand
 6. update gelieerde en geassocieerde organisaties
 7. bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen
 8. vaststelling nieuwe mission statement (klik hier)
 9. kandidatuur en benoeming secretaris en tweede wedstrijdcoördinator
 10. bestuursrotaties vicevoorzitter en wedstrijdcoördinator
 11. vaststelling militaire ruitersportkalender 2019 (klik hier)
 12. update talentontwikkeling en topsport
 13. rijden in uniform
 14. update communicatie: websites 2.0 en social media; overdracht (eind)redactie nieuwsberichten en websites MRV en SMR
 15. update huishoudelijk reglement met nieuwe paragraaf over persoonsgegevens (klik hier voor concept)
 16. mededelingen landelijke en regionale afdelingen
 17. mededelingen gelieerde organisaties
 18. mededelingen geassocieerde organisaties
 19. datum volgende AV
 20. rondvraag en sluiting. 

 

Op 27 oktober is de vacature van secretaris bekend gesteld (klik hier); de aanmeldperiode is inmiddels gesloten. Het bestuur draagt als nieuwe secretaris voor: Kolonel-vlieger van de Koninklijke Luchtmacht b.d. Frank Gerards.

 

Verder opent het bestuur de nieuwe functie van tweede wedstrijdcoördinator. Hiervoor draagt het bestuur als kandidaat voor: Eerste luitenant der Koninklijke Marechaussee Demelza Cannemeijer-Goossens, die op 18 oktober a.i. op deze functie werd benoemd.

 

Na afloop is er een borrel op het Militair Ruitersportcentrum. Aanmelden kan tot 12 december 19:00 via secretaris@militaireruitersport.nl onder vermelding van rang en naam, alsmede afdeling, gelieerde of geassocieerde organisatie.

 



Elk jaar neemt een groep mariniers deel aan de Militaire Prestatietocht Te Paard