15 maart 2023  
Uitnodiging Algemene Vergadering 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) roept een Algemene Vergadering (AV) bijeen op woensdag 29 maart 2023 om 19:00 uur. De AV vindt plaats op de Kromhoutkazerne, Herculeslaan 1 in Utrecht (gebouw V5, Muidenzaal).

 

De agenda:

 

 1. opening en vaststelling agenda
 2. presentielijst en vaststelling stemgerechtigden
 3. vaststelling notulen AV 23 maart 2022 (klik hier)
 4. mededelingen voorzitter
 5. jaarverslag 2022 (klik hier)
 6. vaststelling jaarrekening 2022, verslag kascontrolecommissie, decharge bestuur en benoeming kascontrolecommissie 2023
 7. begroting 2023 en contributie van afdelingen en gelieerde organisaties
 8. concept regeling grensoverschrijdend gedrag MRV (klik hier)
 9. mededelingen landelijke en regionale afdelingen
 10. mededelingen gelieerde organisaties
 11. mededelingen geassocieerde organisaties
 12. datum volgende AV
 13. rondvraag en sluiting. 

  

De jaarrekening 2022 (klik hier) alsmede de begroting 2023 (klik hier) en worden ter inzage aangeboden. Het verslag van de kascontrole-commissie wordt ter vergadering aan de leden beschikbaar gesteld.

  

Deelnemers aan de AV kunnen zich tot en met 26 maart aanmelden via secretaris@militaireruitersport.nl. Wie niet in het bezit is van een Defensiepas, kan de NAW-gegevens aan de secretaris verstrekken om aangemeld te worden voor de Kromhoutkazerne.

 

Het tenue voor de vergadering is DT, DT-Rij of tenue de ville.

 Huzaar Dylan Berends was op 19 september 2021 de eerste militair die werd be√ędigd ten overstaan van de commandant van het nieuwe Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia, overste Corstiaan de Haan