18 december 2020  
Van de voorzitters van de MRV en de SMR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) en de Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR) kijken terug op een uitzonderlijk jaar. Veel in samenwerking met de regionale afdelingen en andere gelieerde en geassocieerde organisaties geplande activiteiten konden geen doorgang vinden vanwege de coronamaatregelen. Gelukkig is onderstaande in 2020 wel georganiseerd. 

 

 • de MRV organiseerde op 19 januari een Nieuwjaarsborrel op  Hippisch Centrum Muiderberg
 • in 2020 vond één MRb-examen plaats; sinds 2002 zijn er 293 Militair Ruiterbewijzen, 164 Militair Ruiterbewijzen in Zilver en 63 Militair Ruiterbewijzen in Goud behaald. De SMR heeft tot dusver sinds 2002 in totaal 520 brevetten uitgereikt aan 330 gebrevetteerde ruiters; allen zijn met de hoogst behaalde graad vermeld in de Eregalerij van de SMR
 • per jaareinde kent de vereniging 12 afdelingen en gelieerde organisaties, 453 leden via deze afdelingen en gelieerde organisaties, 8 geassocieerde organisaties en 447 sympathisanten
 • de MRV organiseerde op 25 maart een Algemene Vergadering (AV), die voor het eerst digitaal werd gehouden en goed verliep
 • het bestuur nam afscheid van Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel, die zich sinds 2010 voor de militaire ruitersport heeft ingezet. Hij was eerst actief als examensecretaris van de Stichting Militair Ruiterbewijs en daarna als ledensecretaris van de MRV. Hij werd voor zijn verdiensten onderscheiden met de Erepenning in Zilver
 • Majoor (R) van de Militair-juridische Dienst mr drs Jan van de Ven werd door de AV benoemd tot ledensecretaris van de MRV
 • het bestuur van de MRV stelde drie ruitersportcoördinatoren aan: Herman Wientjes voor dressuur, Wachtmeester (R) der Cavalerie Camiel van Ulden voor springen en Ritmeester b.d. der Cavalerie Albert Lebon voor eventing
 • de MRV (her)benoemde Majoor van de Militaire Administratie b.d. Dick Wink en Ritmeester (R) der Cavalerie b.d. jhr. ir. Maurits van der Goes tot kascontrolecommissie 2020
 • er kwamen twee militairen uit op de nationale wedstrijd tijdens Jumping Amsterdam
 • er werden oefencrosses georganiseerd op Landgoed Maarsbergen en in het Dijkgatbos, een eventingderby in Utrecht en een samengestelde wedstrijd in de Betuwe
 • de Nationale Militaire Kampioenschappen Ruitersport (NMKR) werden gewonnen door Majoor (R) van de Koninlijke Luchtmacht Emma Cowgill met Jengowaard (dressuur) en Huzaar 1 (R) Sander Naber met Igor (M) (springen); het NMKR Eventing kon door de coronamaatregelen geen doorgang vinden
 • de afdeling Amsterdam organiseerde gedurende het gehele jaar 11 buitenritten op zondagochtend
 • de KMSV-beker werd gewonnen door Korporaal 1 (R) der Cavalerie Gert van den Hof wegens zijn jarenlange inspirerende prestaties op hoog niveau
 • het KMSV-Fonds publiceerde een feuilleton over de paarden die van 1924 tot 1936 negen olympische medailles voor Nederland behaalden, en sponsorde de Nederlandse Vereniging voor Bereden Wapenvaardigheid 'Saint Georges' bij de aanschaf van oefensabels
 • de MRV liet voor ieder krijgsmachtdeel moderne eventingtenues maken, die door de ruitersportcoördinator eventing aan eventingruiters van de MRV zijn uitgereikt
  • het Comité Militaire Jachten, dat namens de landelijke MRV de coördinerende functie vervult bij de deelname van leden van de MRV aan slipjachten, werd opgericht. Dit comité zal in 2021 de rechtsvorm van een stichting aannemen en opteren voor de status van een aan de MRV gelieerde organisatie.

   

  Het bestuur van de MRV en de SMR streeft ernaar om zodra de corona-maatregelen dat toelaten in 2021 weer een uitdagend militair ruitersportjaar te realiseren. In het bijzonder hopen wij uitgebreid stil te staan bij het 65-jarig bestaan van de MRV in april aanstaande. Veiligheid en gezondheid staan uiteraard voorop, maar als het mogelijk is willen wij samen met onze (gast)leden en hun familieleden en onze sympathisanten graag op verschillende momenten in de loop van het jaar deze mooie mijlpaal vieren. Op naar een hopelijk bruisend en actief militair-hippisch 2021

   

  De besturen van de MRV en de SMR danken alle ruiters en vrijwilligers voor hun inzet, wensen u een voorspoedig en gezond 2021 toe en verwelkomen u graag, indien de coronamaatregelen het toelaten, op de Nieuwjaarsborrel op zondag 24 januari van 17.00-19.00 uur op Rijstal Venhof in Herkenbosch (uitnodiging volgt).

   

  De voorzitters:

   

  Generaal-majoor der Fuseliers b.d. Hans van der Louw (MRV)

  Kolonel der Cavalerie drs. Harold de Jong (SMR).

     Ondanks de coronabeperkingen kon de MRV dit jaar toch twee van de drie kampioenschapstitels toekennen: majoor Emma Cowgill voor dressuur en huzaar Sander Naber voor springen. Verder ontving korporaal Gert van den Hof de KMSV-Beker wegens inspirerende prestaties in de militaire ruitersport