31 oktober 2017  
Uitnodiging 2e Algemene Vergadering 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform de statuten roept het bestuur van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) een Algemene Vergadering (AV) bijeen op dinsdag 21 november 19.00 uur op de Kromhoutkazerne, Herculeslaan 1 Utrecht, gebouw V5, zaal 8.

 

Voor deze AV worden de leden van de MRV en bestuursleden van afdelingen en gelieerde organisaties uitgenodigd. Stemgerechtigd zijn individuele MRV-leden. De agenda:

 

 1. opening en mededelingen
 2. notulen AV 20 juni 2017 (klik hier), ter goedkeuring
 3. statutenwijziging (klik hier), ter goedkeuring
 4. huishoudelijk reglement (klik hier) en concept voor nieuw huishoudelijk reglement (klik hier), ter bespreking
 5. verzekeringen, ter bespreking
 6. concept-statuten voor de regionale afdelingen (klik hier, definitief concept gepubliceerd op zondag 5 november 2017), ter bespreking
 7. overdracht redactie nieuwsberichten en websites MRV en SMR met ingang van 2018, ter informatie
 8. wedstrijden/evenementen en kalender 2018: inbreng (voor 1 december) door iedereen, ter bespreking
 9. bestuursrotaties: als opvolgend penningmeester (klik hier) wordt voorgedragen Ritmeester (R) der Huzaren drs Antoon Splinter, ter goedkeuring
 10. wijziging kascontrolecommissie 2017, ter goedkeuring
 11. mededelingen Stichting Militair Ruiterbewijs, ter informatie
 12. mededelingen afdelingen Amersfoort, Amsterdam, ’s-Gravenhage, ’t Harde, Havelte / Noordoost, Oirschot / Zuidoost en Rotterdam, ter informatie
 13. mededelingen gelieerde organisaties: Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee, Cadetten Rij- en Voltigeervereniging 'Sint Joris', Cavalerie Ere-Escorte, Korps Rijdende Artillerie, Nederlandse Vereniging voor Bereden Wapenvaardigheid 'Saint Georges', Stichting Maarsbergen Horse Trials, Stichting KMSV-Fonds, Stichting Militair Ruitersportcentrum 'Marcroix', Stichting Sportonderscheidingen, ter informatie
 14. datum volgende AV: 10 april 2018, ter bespreking
 15. rondvraag en sluiting.

 

De statutenwijziging is conform de statuten vandaag 31 oktober 2017 gepubliceerd. Deze wordt ook aan de afdelingsbesturen toegestuurd en aldaar alsmede bij de secretaris van het hoofdbestuur ter inzage gelegd.

 

Voorafgaand aan de AV kan in de allranksmess een maaltijd worden gebruikt; na afloop een drankje in het sportgebouw. Aanmelden kan tot 14 november 19:00 via secretaris@militaireruitersport.nl onder vermelding van uw naam, rang, afdeling of gelieerde organisatie en het kenteken van uw auto.

 Majoor Dick Wink, op de foto in 1970, is dit jaar 50 jaar lid van de MRV en nog steeds actief ruiter: van 1967 tot 2015 bij de afdeling Oirschot, sindsdien bij de afdeling 's-Gravenhage