18 december 2021  
Van de voorzitters van de MRV en de SMR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) en de Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR) kijken terug op een bijzonder jaar. Veel in samenwerking met de regionale afdelingen en andere gelieerde en geassocieerde organisaties geplande activiteiten konden geen doorgang vinden vanwege de coronamaatregelen. Gelukkig heeft het onderstaande in 2021 wél plaatsgevonden.

 

 • De SMR nam dit jaar drie examens af, waarbij het Militair Ruiterbewijs (MRb) zeventienmaal, het Militair Ruiterbewijs in Zilver (MRbZ) tweemaal en het Militair Ruiterbewijs in Goud (MRbG) eenmaal werd behaald. Sinds 2002 zijn er 310 Militair Ruiterbewijzen, 166 Militair Ruiterbewijzen in Zilver en 64 Militair Ruiterbewijzen in Goud behaald. Tot dusverre heeft de SMR sinds 2002 in totaal 540 brevetten uitgereikt aan 347 gebrevetteerde ruiters. Al deze ruiters zijn met de hoogst behaalde graad vermeld in de Eregalerij van de SMR.
 • De Stichting Militair Ruitersportcentrum 'Marcroix' (MRC) stelde haar toekomst veilig door Manege De Treekhoeve op Landgoed Den Treek-Henschoten aan de Leusderheide over te nemen en te vertrekken van de Bernhardkazerne.
 • De MRV vierde haar vijfenzestigjarig bestaan met speciale activiteiten tijdens de Nationale Militaire Kampioenschappen Ruitersport Dressuur en Springen en een knallend Galafeest in de Koninklijke Industrieele Groote Club op 23 oktober in Amsterdam.
 • Daarnaast werden de leden MRV-manchetknopen en de MRV-das te koop aangeboden. De MRV roept bovendien leden op om suggesties te doen voor een door de MRV te maken item met MRV-logo dat de vrouwelijke leden aanspreekt.
 • Aan Dennis Boom werd tijdens het Galafeest de  Erepenning in Zilver van de MRV toegekend vanwege bijzondere verdiensten voor de militaire ruitersport, met het opschrift 'Kwaliteit in beeld'.
 • Per jaareinde kent de vereniging 14 afdelingen en gelieerde organisaties, 516 leden via deze afdelingen en gelieerde organisaties, 8 geassocieerde organisaties en 432 sympathisanten.
 • De MRV organiseerde op 10 maart de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV), die digitaal werd gehouden en in deze nieuwe format goed verliep.
 • Tot leden van de kascontrolecommissie 2021 werden benoemd Ritmeester (R) der Cavalerie b.d. jhr. ir. Maurits van der Goes en Eerste luitenant (R) der Huzaren Anteun Oosterhoff.
 • De Eerste luitenants (R) der Huzaren Henk-Jan Nix en ir. André Olthof organiseerden op 20 maart de Market Garden Memorial Ride, waar vijfentwintig leden aan deelnamen. 
 • De Stichting Cavalerie Ere-Escorte publiceerde een historisch overzicht van de bereden inzet bij de Grote Ceremoniën van Staat, zoals die sinds het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 plaatsvinden.
 • Het KMSV-Fonds determineerde de ruiters en paarden bij de dit jaar door het NIMH herontdekte films met de kwalitatief beste zwart-witbeelden van Nederlandse springruiters voor WO II (Amsterdam, 1934) en de oudste kleurenfilm van de military (Berlijn, 1936).
 • Z.M. de Koning benoemde Majoor (R) der Huzaren Elias Woudenberg tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden en Ritmeester (R) der Cavalerie b.d. jhr. ir. Maurits van der Goes tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, en onderscheidde Majoor (R) der Huzaren Harke In den Kleef en Ritmeester (R) der Cavalerie b.d. drs. Andreas Boonacker met het Ridderkruis in de Huisorde van Oranje.
 • In het Dijkgatbos vond op 25 juni exclusief voor leden van de MRV een oefencross plaats.
 • De twintigste Militaire Prestatietocht te Paard (MPTTP) werd door de Stichting MPTTP georganiseerd in Nationaal Park de Hoge Veluwe.
 • De Nationale Militaire Kampioenschappen Ruitersport werden gewonnen door Kapitein der Koninklijke Marechausee Noortje Koster met Joulz (dressuur), Huzaar 1 (R) Sander Naber met Adieu Z (springen) en Wachtmeester 1 (R) der Cavalerie Claudia Blans met O' Malley Greenfield.
 • De afdeling Amsterdam organiseerde gedurende het gehele jaar twaalf buitenritten op zondagochtend.
 • Het Comité Militaire Jachten organiseerde haar eerste activiteit: een militaire deelname aan de slipjacht van de Midland Hunt op 30 oktober in Milsbeek en Ottersum.
 • Met steun van het KMSV-Fonds en de SMR werd door de MRV een bijzondere hindernis aangekocht, die inmiddels bij verschillende wedstrijden is ingezet.
 • Het KMSV-Fonds en de SMR steunden de Cadetten Rij- en Voltigeervereniging 'Sint-Joris' financieel om de aanschaf van stang-en-trenshoofdstellen mogelijk te maken.

 

De MRV en de SMR streven ernaar om, met inachtneming van de vigerende coronamaatregelen, in 2022 wederom een uitdagend militair ruitersportjaar te realiseren. Zo organiseert de MRV op 27 maart 2022 ter ere van haar vijfenzestigjarig bestaan een jubileumrit vanaf Manege Marcroix (uitnodiging volgt).

 

De besturen van de MRV en de SMR danken alle ruiters en vrijwilligers voor hun inzet, wensen u een voorspoedig en gezond 2022 toe en verwelkomen u graag, indien de coronamaatregelen het toelaten, op de Nieuwjaarsborrel op zondag 16 januari van 15.00 - 17.00 uur op Rijstal Venhof in Herkenbosch (uitnodiging volgt).

 

De voorzitters:

 

Generaal-majoor der Fuseliers b.d. Hans van der Louw (MRV)

Kolonel der Cavalerie drs. Harold de Jong (SMR).

 Dennis Boom ontving de Erepenning in Zilver van de MRV voor zijn jarenlange inzet als fotograaf van de militaire ruitersport