27 april 2021  
Koning onderscheidt ritmeester Van der Goes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisteren, tijdens de Algemene Gelegenheid 2021, werd Ritmeester (R) der Cavalerie bd jhr ir Maurits van der Goes door ZM de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Hij ontving de versierselen behorend bij deze koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze refereerde in zijn toespraak aan de jarenlange vrijwillige inzet van ritmeester Van der Goes voor civiele en aan de krijgsmacht gerelateerde organisaties, en met name zijn grote bijdrage aan de (inter)nationale eventingsport.

De onderscheiding werd toegekend wegens zijn verdiensten voor de Stichting Maarsbergen Horse Trials (voorzitter sinds 2001), de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (medeorganisator Nationaal Militair Kampioenschap Eventing sinds 2002; lid kascontrolecommissie sinds 2010), de Stichting Cavalerie Ere-Escorte (ruiter 1982-2004; secretaris 2001-2011), de Vereniging Officieren Cavalerie (penningmeester 1992-1999; vicevoorzitter 2003-2016) en vele andere organisaties.

 

De voordracht werd ondersteund door vele huidige en oud-collega's bij de genoemde en andere organisaties. Eerder werd hij voor zijn verdiensten onderscheiden met het Erekruis in de Huisorde van Oranje, de Erepenning in zilver van de Stichting Cavalerie Ere-Escorte, de Erepenning in zilver van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' en het Erelidmaatschap van de Vereniging Officieren Cavalerie.
 
Zijn echtgenote Eerste luitenant der Cavalerie bd mr Willemina van der Goes-Petter en familieleden woonden de uitreiking bij.

Het bestuur van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' wenst ritmeester Van der Goes van harte geluk met deze koninklijke onderscheiding.

 Ritmeester Maurits van der Goes werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau