27 april 2021  
Koning onderscheidt ritmeester Van der Goes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gisteren, bij de Algemene Gelegenheid 2021, werd Ritmeester (R) der Cavalerie bd jhr ir Maurits van der Goes door ZM de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Hij ontving de versierselen behorend bij deze koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze refereerde in zijn toespraak aan de jarenlange vrijwillige inzet van ritmeester Van der Goes voor civiele en aan de krijgsmacht gerelateerde organisaties, en met name zijn grote bijdrage aan de (inter)nationale eventingsport.

De onderscheiding werd toegekend wegens zijn verdiensten voor het Cavalerie Ere-Escorte (ruiter 1982-2004, pelotonscommandant 1990, secretaris 2001-2011), de Stichting Maarsbergen Horse Trials (voorzitter sinds 2001), de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV; medeorganisator Nationaal Militair Kampioenschap Eventing sinds 2002, lid kascontrolecommissie sinds 2010), de Vereniging Officieren Cavalerie (penningmeester 1992-1999, vicevoorzitter 2003-2016), de Stichting Nieuwe Baarnsche School (peningmeester 1996-1998, voorzitter 1998-2002), de Ridderschap van Utrecht (secretaris sinds 2014) en andere organisaties.

 

De voordracht werd ondersteund door huidige en oud-collega's bij deze en andere organisaties. Eerder werd hij voor zijn verdiensten onderscheiden met het Erekruis in de Huisorde van Oranje, de erepenning in zilver van de Stichting Cavalerie Ere-Escorte, de erepenning in zilver van de MRV en het erelidmaatschap van de Vereniging Officieren Cavalerie.
 
Zijn echtgenote Eerste luitenant (R) der Cavalerie bd mr Willemina van der Goes-Petter en familieleden woonden de uitreiking bij.

Het bestuur van de MRV wenst ritmeester Van der Goes van harte geluk met deze koninklijke onderscheiding.

 Ritmeester Maurits van der Goes werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau