26 september 2021  
Inschrijving NMKR Dressuur en Springen open

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 31 oktober 2021 organiseert de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) onder auspiciën van het Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS) de Nationale Militaire Kampioenschappen Ruitersport Dressuur en Springen (NMKR D+S) 2021 op Stal Groenendaal in Bunschoten. In het kader van het 65-jarig jubileum van de MRV wordt aan deze dag luister bijgezet met onder andere een feestelijke barbecue een teamspringen. 

 

De wedstrijd wordt georganiseerd conform de KNHS-reglementen en staat open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen, reservisten, personeel van het Koninklijk Staldepartement, civiele medewerkers van Defensie en overige geüniformeerden. De titels Nationaal Militair Kampioen Dressuur en Nationaal Militair Kampioen Springen kunnen alleen worden verleend aan actief dienende beroepsmilitairen en reservisten met de Nederlandse nationaliteit.

Vanwege het 65-jarig jubileum mogen dit jaar ook ruiters en amazones deelnemen die geen directe relatie hebben met Defensie. In een separate springrubriek kan worden deelgenomen door teams die bestaan uit een deelnemer met een directe koppeling met de krijgsmacht (militairen in werkelijke dienst, burgermedewerkers van Defensie, reservisten) en een deelnemer die geen directe koppeling heeft (partners, vrienden, vriendinnen, familieleden). Wie wint het teamspringen in het jubileumjaar?

 

Kampioenschap Dressuur

Deelnemers mogen maximaal twee paarden per rubriek uitbrengen.

 

Klassen B t/m ZZ-L paarden:

 • het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel; wie met meerdere paarden in dezelfde discipline start, dient  vooraf aan te geven met welk paard hij meedingt voor het kampioenschap 
 • het is mogelijk om twee dressuurproeven te rijden
 • de behaalde resultaten komen, mits de deelnemer startgerechtigd is, in aanmerking voor puntenregistratie 
 • de startvolgorde wordt bepaald door middel van loting
 • de Nationaal Militair Kampioen (actief dienend militair of actief dienend reservist vanaf klasse M1 t/m hoogste klasse) is de combinatie met de hoogste gemiddelde score over twee gereden proeven
 • in geval van ex-aequo-klassering wordt eerst gekeken naar de totaalwaarde van het punt: 'Het rechtgerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paard', van toepassing op het protocol van alle juryleden
 • daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van het punt: 'Rijvaardigheid en harmonie', van toepassing op het protocol van alle juryleden (Artikel 137 lid 8 c van het Wedstrijdreglement Dressuur 2019)
 • valt er dan nog geen beslissing, dan geldt het totaal van alle punten op het protocol dat door de voorzitter van de jury is toegekend.
 • bij veel inschrijvingen zal er een dressuurring naar buiten geplaatst worden om alle deelnemers te kunnen laten rijden.

 

Kampioenschap Springen
Deelnemers mogen maximaal twee paarden per rubriek uitbrengen.

 

Klassen BB, B paarden:

 • klassiek parcours: direct op stijl en barrage (optie tot behalen van het Militair Ruiterbewijs in Zilver)
 • de behaalde resultaten komen, mits de deelnemer startgerechtigd is, voor puntenregistratie in aanmerking.

 

Klasse L paarden:

 • klassiek parcours met barrage
 • de behaalde resultaten komen, mits de deelnemer startgerechtigd is, voor puntenregistratie in aanmerking.


Jubileumrubriek teamspringen:

 • deelnemer 1: hindernisparcours 1-8 direct op tijd met hoogte 80 cm
 • deelnemer 2: hindernisparcours direct op tijd hindernis 9-16; hoogte tussen 80-120 cm (afhankelijk van startgerechtigheid van  deelnemer en paard). Bij inschrijving vermelden op welke hoogte deelnemer 2 start.

 
Klassen M, Z, ZZ paarden:

 • het kampioenschap (actief dienend militair of actief dienend reservist) geldt alleen voor ruiters/ amazones in de klasse M, Z en ZZ
 • het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel met één paard; wie met meerdere paarden in dezelfde discipline start, dient vooraf aan te geven met welk paard hij meedingt voor het kampioenschap
 • er worden twee manches gereden
 • de eerste manche is direct op tijd, de tweede manche is met barrage achteraf
 • de behaalde resultaten komen niet voor puntenregistratie in aanmerking
 • de startvolgorde van de eerste manche wordt bepaald door middel van loting
 • aan de tweede manche mogen de beste 50% van alle gestarte combinaties deelnemen en in elk geval alle foutloze combinaties op basis van hun resultaat in de eerste manche
 • deelnemers die zijn uitgesloten dan wel vrijwillig de ring hebben verlaten zijn niet startgerechtigd in de tweede manche c.q. de barrage
 • de startvolgorde in de tweede manche is omgekeerd aan de volgorde van de voorgaande uitslag
 • de startvolgorde in de barrage is gelijk aan de startvolgorde van de tweede manche
 • om de Nationaal Militair Kampioen (klasse M, Z, ZZ) te bepalen worden de deelnemers geplaatst in overeenstemming met hun strafpunten en tijd in de barrage
 • bij een ex-aequo-uitslag wordt gekeken naar de tijd in de eerste manche
 • de overige deelnemers, die niet zijn gestart in de barrage, worden geplaatst in overeenstemming met het totaal aantal strafpunten over beide manches en de tijd van de eerste manche.

 

Programma en inschrijven 

De details van het programma, de inschrijving en overige informatie over het NMKR Dressuur en Springen 2021 staan in het vraagprogramma (klik hier).

 

Uitslagen en prijzen

Voor de berekening van de uitslagen gelden de aanvullende regels van de MRV (klik hier). Voor elke rubriek worden rozetten en geldprijzen uitgereikt door de voorzitter van de MRV en een afgevaardigde van het BIMS. Er zijn extra prijzen voor de Militair Kampioenen en de beste ruiters bij dressuur klassen B en L. Tevens is er een extra prijs voor het team dat wint bij het 65 jarig Team-springen.

 

Mogelijkheid tot behalen Militair Ruiterbewijs in Zilver

Ook militaire ruiters die niet met een eigen paard startgerechtigd zijn, kunnen het Militair Ruiterbewijs Zilver behalen. Zij dienen hiervoor uit te komen in de rubriek met spronghoogte klasse B, in het bezit te zijn van het Militair Ruiterbewijs en het equivalent van een winstpunt te behalen.

 

Jubileumactiviteiten

Naast het hierboven genoemde teamspringen vinden de volgende activiteiten plaats:

 

 • springclinic: een inspirerende springclinic tussen het ochtend- (dressuur) en het middagprogramma (springen).
 • kinderactiviteiten: in het kader van het jubileum van de MRV kunnen kinderen van ruiters kosteloos deelnemen aan diverse activiteiten tijdens de wedstrijden. Indien u kinderen in de basisschoolleeftijd wilt opgeven kan dat via een e-mail aan 65jarigjubileummrv@gmail.com o.v.v. onderstaande gegevens: voornaam kind, achternaam kind, leeftijd kind, interesse kind, tijdsduur van opvang (van tot).
 • barbecue: aan het einde van de dag is er een feestelijke barbecue georganiseerd op kosten van de MRV ter ere van het 65-jarig jubileum. Voor deelname aan de (familie)Barbecue is het belangrijk in te schrijven via 65jarigjubileummrv@gmail.com o.v.v. onderstaande gegevens: achternaam,  aantal volwassenen, aantal kinderen en eventuele bijzonderheden/diëten.

 Majoor Emma Cowgill won in 2020 het Nationaal Militair Kampioenschap Dressuur met Jengowaard in klasse M1