10 maart 2021  
Verslag Algemene Vergadering 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag hield de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) digitaal haar Algemene Vergadering (AV) 2021.

 

  De volgende hoofdpunten kwamen aan de orde.

   

  • De notulen van de AV 2020 (klik hier) en het jaarverslag 2020 (klik hier) werden vastgesteld.
  • De kascontrolecommissie (KCC) deed verslag en adviseerde de AV het bestuur decharge te verlenen voor de jaarrekening 2020.
  • De jaarrekening 2020 en de begroting 2021 werden vastgesteld. De AV verleende het bestuur decharge voor de jaarrekening 2020.
  • Tot leden van de KCC 2021 werden benoemd Ritmeester (R) der Cavalerie b.d. jhr. ir. Maurits van der Goes en Eerste luitenant (R) der Huzaren Anteun Oosterhoff. Majoor (R) van de Militaire Administratie b.d. Dick Wink trad terug uit de KCC.
  • Ritmeester der Cavalerie bd Albert Lebon werd voorafgaand aan de AV voor een tweede periode van drie jaar gekozen als afgevaardigde namens de landelijke afdeling.
  • Generaal-majoor der Fuseliers b.d. en Adjudant-generaal i.b.d. van ZM de Koning drs. Hans van der Louw werd voor een tweede periode van drie jaar benoemd in de functie van voorzitter.
  • De voorzitter belichtte de invloed die de verspreiding van het corona- en het rhinopneumonievirus heeft op de activiteiten van de MRV.
  • Daarnaast benoemde de voorzitter de activiteiten ter gelegenheid van 135 jaar Militair Ruitersport en het vijfenzestigjarig jubileum van de MRV.
  • De Stichting Comité Militaire Jachten is in 2021 formeel opgericht en als een gelieerde organisatie toegetreden tot de MRV
  • De wedstrijdcoördinator Majoor van de Koninklijke Luchtmacht Cornelie op te Noort roept vrijwilligers op zich te melden om de organisatie van de familiedag op zich te nemen tijdens het NMKR Dressuur en Springen op 19 juni.

   

  De voorzitter stond uitgebreid stil bij het afscheid van majoor Dick Wink van de KCC. Majoor Wink is reeds 53 jaar lid van de MRV en maakte van 1967 tot 1977 als secretaris/penningmeester deel uit van het bestuur van de afdeling Oirschot, waarvan hij van 1967 tot 2015 lid was. Sinds 2015 is hij lid van de afdeling Den Haag, waar hij ook zitting heeft in de KCC.

   

  Onderdeel van de begroting 2021 was de aankoop van een hindernis door de MRV. N.a.v. het nieuwsbericht van de KMSV, waarin een oproep werd gedaan voor een bestedingsdoel, droegen Wachtmeester 1 der Koninklijke Marechaussee Rick van Hout en Wachtmeester 1 (R) der Cavalerie Erwin Wellner het idee aan van een hindernis. De aankoop van deze bijzondere hindernis is mogelijk gemaakt dankzei de steun van het KMSV-Fonds, de Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR) en de MRV. Deze wordt op dit moment gemaakt en vertegenwoordigt de krijgsmachtdelen, de MRV, de SMR en de militaire ruitersport in het algemeen (zie ontwerp hieronder).

  Klik hier voor de concept-notulen van deze AV. De volgende AV is geagendeerd voor 23 maart 2022.

   

  hindernis-def  Majoor Dick Wink tijdens het Militair Kampioenschap Dressuur op Militair Ruitersportcentrum 'Marcroix' in Amersfoort in 2000