22 september 2021  
Koning onderscheidt twee bestuursleden CEE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZM de Koning heeft Majoor (R) der Huzaren Harke In den Kleef en Ritmeester (R) der Cavalerie bd Andreas Boonacker onderscheiden met het Ridderkruis in de Huisorde van Oranje wegens verdiensten voor het Cavalerie Ere-Escorte (CEE) en de Stichting CEE.

 

Zij ontvingen de onderscheiding afgelopen maandag, daags voor Prinsjesdag, uit handen van Schout-bij-nacht Ludger Brummelaar, Chef Militair Huis van ZM de Koning, tevens Adjudant-generaal.

 

Het CEE en de Stichting CEE zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de bijdragen door de Cavalerie aan de Grote Ceremoniën van Staat (waaronder Prinsjesdag) en zijn sterk afhankelijk van de vrijwillige inzet van beroepsmilitairen en reservisten.

 

De Huisorde van Oranje werd in 1905 ingesteld en wordt verleend aan Nederlanders en buitenlanders die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Koning of het Koninklijk Huis. De Koning bepaalt als grootmeester zelf wie in de Huisorde wordt benoemd. 

 

De onderscheiding bestaat uit een Latijns kruis met afgeronde, rood geëmailleerde armen. In het midden staat een rond medaillon met een in blauw emaille uitgevoerde hoorn binnen een rood geëmailleerde band met het opschrift Je maintiendrai. Tussen de armen bevindt zich een krans van oranjebladeren. Op de keerzijde staat het wapen van het Huis van Oranje.   

 

Majoor In den Kleef trad direct na de KMA in 1984 toe tot het CEE. Sindsdien zet hij zich in als escorteur, waaronder in 1997 als pelotonscommandant, van 1998 tot 2003 als commandant bereden standaardwacht, van 2004 tot 2007 als commandant CEE en sinds 2008 als bestuurslid ceremonieel, inkoop en logistiek. In 2007 ontving hij de erepenning van de Stichting CEE met het opschrift Onafgebroken inzet. Daarnaast is hij sinds 2007 penningmeester van de Stichting KMSV-Fonds en werd hij in 2019 gewaardeerd met de erepenning in zilver van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’, met het opschrift Integer organisator.

 

Ritmeester Boonacker trad direct na zijn militaire diensttijd in 1985 toe tot het CEE. Sindsdien zet hij zich in als escorteur, waaronder in 1993 als pelotonscommandant en sinds 2016 als penningmeester. Sindsdien heeft hij de financiën volledig gereorganiseerd, waardoor deze voldoen aan de nieuwste eisen voor financiële verslaglegging en in lijn zijn gebracht met de (sinds 2020) ondersteunende en adviserende rol en de terugvalfunctie van de stichting. Hij ontving bovendien wegens buitengewone verdiensten de erepenning in zilver van de stichting met het opschrift Stralend en professioneel.

 

De Stichting CEE verleende de afgelopen dagen ook erepenningen aan de volgende (oud-)escorteurs:

 

  • wegens buitengewone verdiensten in zilver aan Kolonel der Koninklijke Marechaussee bd en Stalmeester van ZM de Koning Bert Wassenaar, met het opschrift Met alles overziende blik
  • wegens langdurige verdiensten in brons aan Ritmeester (R) der Cavalerie bd John Kapteijn, met het opschrift Trouw is wederkerig; hij ontving bovendien wegens jarenlange inzet als ritmeester-adjudant de regimentspenning in brons van het Regiment Huzaren van Boreel, met de inscriptie Trouw en begeleidend
  • wegens bijzondere verdiensten in brons aan Eerste luitenant (R) der Cavalerie bd Frank Olfers, met het opschrift Stille kracht
  • wegens langdurige verdiensten in brons aan Huzaar 1 (R) bd Sjors Rozema, met het opschrift Trouw is wederkerig.

 

De besturen van de Stichting Cavalerie Ere-Escorte en de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' wensen de gedecoreerden van harte geluk met deze bijzondere waarderingen.

 Majoor Harke In den Kleef en ritmeester Andreas Boonacker werden onderscheiden met het Ridderkruis in de Huisorde van Oranje