23 december 2018  
Van de voorzitters van de MRV en de SMR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV), de regionale afdelingen, de Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR) en de overige gelieerde en geassocieerde organisaties zien terug op een goed jaar. Een terugblik op 2018:
 

 • de ruiters die in 2017 het Militair Ruiterbewijs (MRb), het Militair Ruiterbewijs in Zilver (MRbZ) of het Militair Ruiterbewijs in Goud (MRbG) behaalden, werden traditioneel in januari op Paleis Noordeinde ontvangen
 • in 2018 werd 10 maal MRb, 4 maal MRbZ en 5 maal MRbG behaald; hierdoor hebben nu 315 gebrevetteerde ruiters in totaal 277 maal MRb, 159 maal MRbZ  en 63 maal MRbG behaald en heeft de SMR tot dusverre sinds 2002 in totaal 499 brevetten uitgereikt; allen zijn met de hoogst behaalde graad vermeld in de Eregalerij van de SMR
 • de MRV voltooide de aansluiting bij de KNHS en publiceerde in samenhang hiermee regels voor deelname aan wedstrijden
 • het voorzitterschap werd met oog op de overdracht van de voorzittershamer enkele maanden waargenomen door de vicevoorzitter, Majoor (R) der Huzaren Elias Woudenberg
 • de MRV en de SMR publiceerden hoe zij omgaan met de nieuwe privacywetgeving AVG
 • er werden militaire wedstrijd(rubriek)en georganiseerd in Bunschoten, 't Harde, Maassluis , Nootdorp en Saasveld (dressuur en/of springen), en op Landgoed Maarsbergen en de Heerlijkheid Mariënwaerdt (eventing)
 • een flink contingent militaire ruiters nam deel aan de Internationale Coubertin Cup, de jaarlijkse moderne vijfkamp waarop het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF kan worden behaald
 • de Nationale Militaire Kampioenschappen Ruitersport werden gewonnen door Huzaar 1 (R) Maarten Wenting met Ferry Retto (dressuur), Opperwachtmeester der Koninklijke Marechaussee Stephanie Gog met Dolando (springen) en Wachtmeester 1 (R) der Cavalerie Anica Kortekaas met Godolphin K (eventing)
 • het KMSV-Fonds sponsorde Wachtmeester 1 (R) der Cavalerie Claudia Blans bij haar eerste eventingwedstrijd op internationaal niveau, en publiceerde voor het vijfde jaar op rij herontdekt beeldmateriaal over de geschiedenis van de militaire ruitersport, inclusief hoe de militaire ruitersport 95 jaar geleden aan de basis van de KNHS stond
 • de afdelingen Amersfoort, Amsterdam, 's-Gravenhage, 't Harde, Havelte / Noordoost en Oirschot / Zuidoost verleden nieuwe statuten als zelfstandige regionale verenigingen
 • de MRV sloot een koepelverzekering af waarbij regionale verenigingen, gelieerde en geassocieerde organisaties voor ca. €50 per jaar tegen bestuurdersaansprakelijkheid kunnen worden verzekerd
 • de MRV organiseerde twee Algemene Vergaderingen conform de nieuwe statuten
 • de Erelegpenning werd in Zilver uitgereikt aan Opperwachtmeester (R) der Cavalerie mr Max Bentum en in Goud aan Brigadegeneraal der Cavalerie b.d. Paul Kautz, aan wie ook het erelidmaatschap werd toegekend
 • de MRV verwelkomde Generaal-majoor der Fuseliers b.d. en Adjudant-generaal i.b.d. van Z.M. de Koning drs. Hans van der Louw als nieuwe voorzitter, Kolonel-vlieger van de Koninklijke Luchtmacht b.d. Frank Gerards als secretaris en Eerste luitenant der Koninklijke Marechaussee Demelza Cannemeijer-Goossens als tweede wedstrijdcoördinator, herbenoemde Sergeant 1 van de Koninklijke Luchtmacht Emily Sanders als wedstrijdcoördinator en nam afscheid van Majoor van de Koninklijke Marechaussee Bart Maandag als topsportcoördinator
 • de MRV herbenoemde Majoor der Artillerie Kim Schreuder en Majoor van de Militaire Administratie b.d. Dick Wink tot kascontrolecommissie 2018
 • er werd een nieuwe, krijgsmachtbrede regeling voor een nieuw militair rijtenue (DT-Rij) geïntroduceerd
 • de KMSV-Beker werd gewonnen door de organisatie van de Militaire Prestatietocht Te Paard (MPTTP)
 • Z.M. de Koning werd tijdens Prinsjesdag begeleid door de ere-escortes van de Cavalerie en de Koninklijke Marechaussee
 • de afdelingen 't Harde en Den Haag vierden hun 60-jarig bestaan, waarbij de afdeling Den Haag een unieke Olympiade-Herdenkingsrit 1928-2018 van Hilversum naar Lage Vuursche organiseerde die openstond voor alle leden van de MRV, inclusief een saluut aan H.K.H. Prinses Beatrix op Kasteel Drakensteyn
 • Wachtmeester 1 (R) der Cavalerie Anica Kortekaas won met Godolphin K de KNHS-Eventing Cup 2018
 • de MRV en de SMR lanceerden een nieuwe website, die beter leesbaar is op tablets en telefoons, waarbij de SMR bovendien voor een nieuwe huisstijl koos
 • de MRV reactiveerde het Militair Ruitersportcentrum Marcroix op de Bernhardkazerne in Amersfoort als haar thuisbasis
 • de rechten en plichten van regionale afdelingen, gelieerde en geassocieerde organisaties werden vastgesteld (klik hier)
 • voor de status van gelieerde opteerden: Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!', afdeling Rotterdam; Stichting KMSV-Fonds; Stichting Militair Ruiterbewijs; Stichting Militair Ruitersportcentrum Marcroix; en de Stichting i.o. Oud-Escorteurs Cavalerie Ere-Escorte
 • voor de status van geassocieerde opteerden: Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee; Koninklijk Staldepartement; Nederlandse Vereniging voor Bereden Wapenvaardigheid 'Saint Georges'; Stichting Cavalerie Ere-Escorte; Stichting Maarsbergen Horse Trials; Stichting Manege Korps Rijdende Artillerie; en de Stichting Sportonderscheidingen Nationale Sporttest, Militaire Vijfkamp en Olympische Moderne Vijfkamp
 • er werd een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld
 • de MRV formuleerde een nieuwe mission statement, die recht doet aan de bereden diensten ten behoeve van de Grote Ceremoniën van Staat èn aan de wedstrijden, kampioenschappen en overige activiteiten waar ruiters van alle krijgsmachtdelen uit heel Nederland aan deelnemen.

 

De besturen van de MRV en de SMR danken alle ruiters en vrijwilligers voor hun inzet, wensen u een voorspoedig en gezond 2019 toe en verwelkomen u graag op de Nieuwjaarsborrel in Amersfoort op zondag 20 januari.

 

De voorzitters:

 

Generaal-majoor der Fuseliers b.d. drs. Hans van der Louw (MRV)

Generaal-majoor der Cavalerie b.d. jhr. Harm de Jonge (SMR).

 De voorzitters van de MRV en de SMR, de generaals-majoor Hans van der Louw en Harm de Jonge