20 december 2018  
Verslag 2e Algemene Vergadering 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisteravond hield de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) de tweede Algemene Vergadering (AV) 2018 op Militair Ruitersportcentrum Marcroix op de Bernhardkazerne in Amersfoort.  

 

De volgende hoofdpunten kwamen aan de orde. 

 

  • De notulen van de AV van 28 juni 2018 werden vastgesteld.
  • De MRV reactiveerde Militair Ruitersportcentrum Marcroix als haar thuisbasis.
  • De voorzitter gaf aan welke priorititeiten hij binnen het bestuur stelt: 1) het versterken van het verenigingsgevoel, 2) de inzet van sociale media en 3) het bevorderen van het rijden in uniform.
  • Na de oprichting eerder dit jaar van de regionale afdelingen Amersfoort, 's-Gravenhage, 't Harde, Havelte / Noordoost en Oirschot / Zuidoost als zelfstandige regionale verenigingen, bracht ook de afdeling Amsterdam haar statuten in lijn met die van de overige afdelingen.
  • De rechten en plichten van regionale afdelingen, gelieerde en geassocieerde organisaties werden vastgesteld (klik hier).
  • Voor de status van gelieerde opteerden: Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!', afdeling Rotterdam; Stichting Militair Ruitersportcentrum Marcroix; Stichting KMSV-Fonds; Stichting Militair Ruiterbewijs; en de Stichting i.o. Oud-Escorteurs Cavalerie Ere-Escorte.
  • Voor de status van geassocieerde opteerden: Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee; Koninklijk Staldepartement; Stichting Cavalerie Ere-Escorte; Stichting Maarsbergen Horse Trials; Stichting Manege Korps Rijdende Artillerie; en de Stichting Sportonderscheidingen Nationale Sporttest, Militaire Vijfkamp en Olympische Moderne Vijfkamp.
  • Kolonel-vlieger van de Koninklijke Luchtmacht b.d. Frank Gerards werd tot secretaris benoemd, Eerste luitenant der Koninklijke Marechaussee Demelza Cannemeijer-Goossens tot tweede wedstrijdcoördinator, Sergeant 1 van de Koninklijke Luchtmacht Emily Sanders voor een tweede termijn als wedstrijdcoördinator, en Majoor van de Koninklijke Marechaussee Bart Maandag stelde de door hem sinds juni 2016 beklede functie van topsportcoördinator vacant.
  • De voorzitter stelde bekend dat Generaal-majoor der Cavalerie b.d. jhr. Harm de Jonge in januari 2019 als voorzitter van de Stichting Militair Ruiterbewijs zal terugtreden, en uit dien hoofde ook als bestuurslid van de MRV; en dat Majoor (R) der Huzaren drs. Elias Woudenberg zal terugtreden als vicevoorzitter. Beiden worden opgevolgd door Kolonel der Huzaren drs. Harold de Jong, die als nieuwe voorzitter SMR qualitate qua bestuurslid van de MRV wordt, met de functie van vicevoorzitter.
  • De (eind)redactie van de nieuwsberichten en websites van de MRV en de SMR wordt met ingang van januari 2019 gereorganiseerd. De verantwoordelijkheid voor nieuwsberichten valt qualitate qua terug aan de secretarissen der MRV en SMR, ondersteund door de tweede secretarissen en de wedstrijd- en topsportcoördinatoren.
  • De AV besprak de militaire ruitersportkalender 2019. Deze wordt in januari gepubliceerd.
  • De AV stelde de door het bestuur opgestelde mission statement vast.
  • De AV stelde het nieuwe huishoudelijk reglement vast, met daarin een nieuwe paragraaf over de omgang met persoonsgegevens, in het kader van de nieuwe privacywetgeving AVG.

  Het bestuur bestaat thans uit: 

   

  • voorzitter: Generaal-majoor der Fuseliers b.d. en Adjudant-generaal i.b.d. van Z.M. de Koning drs. Hans van der Louw
  • vicevoorzitter a.i.: Majoor (R) der Huzaren drs. Elias Woudenberg
  • secretaris: Kolonel-vlieger van de Koninklijke Luchtmacht b.d. Frank Gerards
  • ledensecretaris: Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel
  • penningmeester: Ritmeester (R) der Huzaren drs. Antoon Splinter
  • wedstrijdcoördinator: Sergeant 1 van de Koninklijke Luchtmacht Emily Sanders
  • tweede wedstrijdcoördinator: Eerste luitenant der Koninklijke Marechaussee Demelza Cannemeijer-Goossens
  • topsportcoördinator: vacant
  • bestuurslid uit hoofde functie voorzitter Stichting Militair Ruiterbewijs: Generaal-majoor der Cavalerie b.d. jhr. Harm de Jonge.

   

  Klik hier voor definitieve notulen van de AV van 28 juni 2018; klik hier voor de concept-notulen van deze tweede en laatste AV van 2018. De volgende AV is geagendeerd voor woensdag 19 juni 2019.

   

     Kolonel-vlieger Frank Gerards werd door de Algemene Vergadering benoemd tot secretaris van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!'