8 maart 2020  
Uitnodiging Algemene Vergadering 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Militaire Ruitersportvereniging (MRV) ‘Te Paard!’ roept een Algemene Vergadering (AV) bijeen op woensdag 25 maart 2020 van 19:00 uur tot uiterlijk 21:30 uur op de Kromhoutkazerne, Herculeslaan 1 te Utrecht, gebouw V5.

 

De agenda:

 

 1. opening en vaststelling agenda
 2. presentielijst en vaststelling stemgerechtigden
 3. vaststelling notulen AV 30 oktober 2019 (klik hier)
 4. mededelingen voorzitter
 5. jaarverslag 2019 (klik hier)
 6. vaststelling jaarrekening 2018 (klik hier) en 2019 (klik hier), verslag kascontrolecommissie, décharge bestuur en benoeming kascontrolecommissie 2020
 7. begroting 2020 (klik hier) en contributie van afdelingen en geassocieerde en gelieerde organisaties
 8. benoeming nieuwe ledensecretaris
 9. mededelingen landelijke en regionale afdelingen
 10. mededelingen gelieerde organisaties
 11. mededelingen geassocieerde organisaties
 12. datum volgende AV
 13. rondvraag en sluiting. 

 

Het verslag van de kascontrolecommissie wordt ter vergadering aan de leden beschikbaar gesteld.

 

Het bestuur draagt Majoor (R) van de Militair-juridische Dienst mr drs Jan van de Ven voor voor de functie van ledensecretaris. De vacature voor deze functie is op 15 november 2019 gepubliceerd.

 

Voorafgaand aan de AV kan een maaltijd in de mess in gebouw V5 worden gebruikt; na afloop is er een borrel op de Kromhoutkazerne.

 

In verband met de toegang tot de kazerne dienen deelnemers zich voor 18 maart 2020 aan te melden via secretaris@militaireruitersport.nl, onder vermelding van rang en naam, alsmede afdeling, gelieerde of geassocieerde organisatie, en het kenteken van de auto.

 Majoor Cornelie op ten Noort werd door de Algemene Vergadering van 30 oktober 2019 benoemd tot wedstrijdcoördinator van de landelijke Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!'