28 december 2022  
Van de voorzitters van de MRV en de SMR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) en de Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR) kijken terug op een jaar waarin de coronamaatregelen steeds meer werden versoepeld en de organisatie van militaire ruitersportevenementen gaandeweg gelukkig weer mogelijk werd. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten die in samenwerking met de regionale afdelingen en gelieerde en geassocieerde organisaties plaatsvonden.

 

 • De SMR nam dit jaar drie examens af, waarbij het Militair Ruiterbewijs elfmaal, het Militair Ruiterbewijs in Zilver tweemaal en het Militair Ruiterbewijs in Goud eenmaal werden behaald. Sinds 2002 zijn er 322 Militair Ruiterbewijzen, 169 Militair Ruiterbewijzen in Zilver en 65 Militair Ruiterbewijzen in Goud behaald. Tot dusverre heeft de SMR sinds 2002 in totaal 556 brevetten uitgereikt aan 359 gebrevetteerde ruiters. Al deze ruiters zijn met de hoogst behaalde graad vermeld in de Eregalerij van de SMR.
 • Per jaareinde kent de MRV 14 afdelingen en gelieerde organisaties, 545 leden via deze afdelingen en gelieerde organisaties, 8 geassocieerde organisaties en 428 sympathisanten.
 • De MRV hield op 23 maart de jaarlijkse Algemene Vergadering op de Kromhoutkazerne in Utrecht.
 • Tot leden van de kascontrolecommissie 2022 werden benoemd Ritmeester (R) der Cavalerie b.d. jhr. ir. Maurits van der Goes en Eerste luitenant (R) der Huzaren Anteun Oosterhoff.
 • De Stichting Militair Ruitersportcentrum 'Marcroix' (MRC), sinds 2021 gevestigd in de Manege De Treekhoeve, was gastheer van de Jubileumrit ter ere van het vijfenzestigjarig bestaan van de MRV. De rit voerde over het naastgelegen Landgoed Den Treek-Henschoten en werd afgesloten met een borrel en barbecue.
 • De Eerste luitenants (R) der Huzaren Henk-Jan Nix en ir. André Olthof organiseerden op 9 april de vierde Market Garden Memorial Ride, waar vijfentwintig combinaties aan deelnamen. 
 • Het KMSV-Fonds verleende dit jaar financiële ondersteuning aan de Stichting Militaire Prestatietocht te Paard en het Comité Militaire Jachten.
 • Z.M. de Koning benoemde Ritmeester (R) der Huzaren drs. Antoon Splinter tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden en Eerste luitenant (R) der Cavalerie b.d. Bart-Jan Roelofsz tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Beiden werden mede vanwege hun inzet voor de militaire ruitersport, in het bijzonder voor het MRC, onderscheiden.
 • De eenentwintigste Militaire Prestatietocht te Paard (MPTTP) werd door de Stichting MPTTP georganiseerd in Nationaal Park de Hoge Veluwe.
 • Het Nationale Militaire Kampioenschap Dressuur werd gewonnen door Majoor-vlieger van de Koninklijke Luchtmacht Edwin Hoogsteder op Gauttier P.
 • In Ophemert vond de SGW West-Betuwe plaats.
 • De afdeling Amsterdam organiseerde gedurende het gehele jaar twaalf buitenritten op zondagochtend.
 • De Stichting Cavalerie Ere-Escorte publiceerde een historische film van het CEE van 19 september 1975.
 • Z.M. de Koning werd tijdens Prinsjesdag voor de achtste keer begeleid door de ere-escortes van de Cavalerie en de Koninklijke Marechaussee, waarbij het Cavalerie Ere-Escorte een saluut aan Z.M. de Koning bracht.


De voorzitter van de SMR, Kolonel der Cavalerie drs. Harold de Jong, heeft in de loop van 2022 vanwege gezondheidsredenen zijn functies in de militaire ruitersport, waaronder die van voorzitter SMR, neergelegd. Tot een nieuwe voorzitter is aangetreden, fungeert Majoor van de Koninklijke Luchtmacht Fabian van der Molen als waarnemend voorzitter.

 

De besturen van de MRV en de SMR danken alle ruiters en vrijwilligers voor hun inzet, wensen u een voorspoedig en gezond 2023 toe en verwelkomen u graag op de Nieuwjaarsborrel op zondag 15 januari 15.00-17.00 uur op Militair Ruitersportcentrum 'Marcroix' (uitnodiging volgt).

 

Generaal-majoor der Fuseliers b.d. drs. Hans van der Louw (MRV)

Majoor van de Koninklijke Luchtmacht Fabian van der Molen (SMR)

 Sergeant-majoor Kelly van Burken behaalde het Militair Ruiterbewijs op 30 april op de Manege Korps Rijdende Artillerie in 't Harde met Zulu