31 maart 2022  
Verslag Algemene Vergadering 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 23 maart hield de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) haar Algemene Vergadering (AV) 2022 op de Kromhoutkazerne in Utrecht. 

 

De volgende hoofdpunten kwamen aan de orde.

 

  • De notulen van de AV 2021 (klik hier) en het jaarverslag 2021 (klik hier) werden vastgesteld.
  • De kascontrolecommissie (KCC) deed verslag en adviseerde de AV het bestuur decharge te verlenen voor de jaarrekening 2021.
  • De jaarrekening 2021 en de begroting 2022 werden vastgesteld. De AV verleende het bestuur conform het advies van de KCC decharge voor de jaarrekening 2021.
  • Tot leden van de KCC 2022 werden benoemd Ritmeester (R) der Cavalerie b.d. jhr. ir. Maurits van der Goes en Eerste luitenant (R) der Huzaren Anteun Oosterhoff.
  • De Stichting Militair Ruiterbewijs nam dit jaar drie examens af, waarbij het Militair Ruiterbewijs (MRb) zeventienmaal, het Militair Ruiterbewijs in Zilver (MRbZ) tweemaal en het Militair Ruiterbewijs in Goud (MRbG) eenmaal werd behaald.
  • De voorzitter belichtte de invloed die de coronamaatregelen op de activiteiten van de MRV hebben gehad.
  • De secretaris riep de leden op de de jubileumrit en/ of de borrel & barbecue op 27 maart 2022 bij te wonen.
  • Alle leden worden aangemoedigd om een das van de MRV te kopen (klik hier).
  • Het Comité Militaire Jachten beoogt de deelname van leden van de MRV aan slipjachten te bevorderen. Het comité onderhoudt goede contacten met verschillende jachtverenigingen en wil het gebruik van militair terreinen door deze jachtverenigingen ondersteunen.

 

Klik hier voor de concept-notulen van deze AV. De volgende AV is geagendeerd voor 29 maart 2023.

 

 

 Generaal Joland Dubbeldam, oud-voorzitter van de voormalige Afdeling Seedorf, tijdens de oefendag van het Cavalerie Ere-Escorte op 6 juni 2021 in 't Harde