23 maart 2018  
Wijziging bestuur en Algemene Vergadering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) opent eerdaags de vacature van voorzitter. Deze functie wordt sinds 2009 vervuld door Brigadegeneraal der Cavalerie bd Paul Kautz, die heeft aangegeven dat hij zijn beschikbaarheid na drie periodes van drie jaar niet zal verlengen. 

 

Deze week heeft generaal Kautz om persoonlijke redenen besloten om terug te treden en alle bevoegdheden van het voorzitterschap over te dragen aan de vicevoorzitter. Deze zal als waarnemend voorzitter optreden tot de Algemene Vergadering een nieuwe voorzitter heeft benoemd.

 

Het bestuur bestaat hierdoor thans uit: 

 

  • voorzitter: Brigadegeneraal der Cavalerie b.d.Paul Kautz
  • waarnemend voorzitter a.i.: Majoor (R) der Huzaren drs Elias Woudenberg
  • penningmeester: Ritmeester (R) der Huzaren drs Antoon Splinter
  • secretaris: Eerste luitenant (R) der Huzaren mr David Jan Bergkotte
  • ledensecretaris: Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel
  • wedstrijdcoördinator: Sergeant 1 van de Koninklijke Luchtmacht Emily Sanders
  • topsportcoördinator: Majoor der Koninklijke Marechaussee Bart Maandag
  • bestuurslid uit hoofde functie voorzitter Stichting Militair Ruiterbewijs: Generaal-majoor der Cavalerie b.d. jhr Harm de Jonge.

 

Verplaatsing Algemene Vergadering naar juni 2018

Het bestuur heeft aangegeven dat eerst een aantal lopende zaken moet worden afgerond voordat een nieuwe voorzitter kan worden voorgedragen en geïnstalleerd, en het voorzitterschap formeel kan worden overgedragen.

 

Daarom wordt de Algemene Vergadering (AV) van 10 april verplaatst naar een nader bekend te stellen moment in juni. De oproep, agenda en stukken worden conform statuten minimaal twee weken vantevoren bekendgesteld. Tijdens de AV wordt nader stilgestaan bij het terugtreden van generaal Kautz en de overdracht van het voorzitterschap aan zijn opvolger.

 Generaal Paul Kautz heeft deze week alle bevoegdheden van de voorzitter overgedragen aan de vicevoorzitter, die zal optreden als waarnemend voorzitter tot de Algemene Vergadering een nieuwe voorzitter heeft benoemd