10 februari 2023  
MRV en KMSV-Fonds feliciteren KNHS: 100 jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag is het exact 100 jaar geleden dat, op 10 februari 1923, het besluit werd genomen tot de oprichting van de Nederlandsche Hippische Sportbond (NHS), thans KNHS.

 

De achtergrond hierbij was als volgt. In 1912 werd het Nederlandsch Olympisch Comité (NOC, thans NOC*NSF) opgericht door (de voorgangers van) de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), Gymnastiekunie (KNGU), Atletiekunie (KNAU), Schermbond (KNAS), Korfbalbond (KNKV), Jagersvereniging (voorheen KNJV) en, voor de hippische sport, de Koninklijke Militaire Sportvereeniging (KMSV, de voorganger van het KMSV-Fonds en de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!'). Het eerste bestuur van het NOC bestond uit vijf leden, waaronder de voorzitter KMSV, Kolonel der Cavalerie Willem Piepers.


Bij de oprichting van het NOC bestond er nog geen hippische bond en werd de KMSV aangewezen. Deze vertegenwoordigde echter slechts een deel van allen die de hippische sport beoefenden. Begin jaren 20 werd de behoefte gevoeld aan een lichaam dat alle hippische belangen verenigde. Op voorstel van de KMSV kwamen de vijf leidende hippische verenigingen op 10 februari 1923 in Den Haag bijeen: de KMSV, de Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging (KNJV), het Centraal Comité voor de Concousen-hippique in Nederland, de Vereeniging tot Bevordering van de Paardenfokkerij in Nederland en de Koninklijke Nederlandsche Harddraverij- en Renvereeniging. Zij besloten die dag tot de oprichting van de NHS.

Statutair werd de NHS opgericht op 19 april 1923 (klik hier). De NHS stelde zich ten doel de bevordering van de hippische sport in alle vormen en van daarmee belang houdende hipppische belangen. Het eerste bestuur van de NHS bestond uit:

 

  • voorzitter: Luitenant-kolonel der Cavalerie Gerrit Maris
  • secretaris: Kapitein der Rijdende Artillerie jhr. Karel Quarles van Ufford
  • penningmeester: de heer Bierman
  • lid: Majoor der Artillerie Daniel André de la Porte
  • lid: Kapitein der Artillerie Dirk Couvée
  • lid: Eerste luitenant der Huzaren Willem Mathon
  • lid: Eerste luitenant der Huzaren Herman baron van Voorst tot Voorst
  • lid: Eerste luitenant der Huzaren Willem Westerouen van Meeteren
  • lid: de heer Van Hoboken.

 

De KMSV droeg haar aansluiting bij het NOC vrijwillig over aan de NHS (klik hier) en de NHS zocht aansluiting bij de in 1921 opgerichte wereldwijde Fédération Internationale Equestre (FEI). Verder werd alles in het werk gesteld om Nederland op hippisch gebied zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van 1924 in Parijs, van 1928 in Amsterdam en van 1932 in Los Angeles.

En niet zonder resultaat, want Nederlandse (militaire) ruiters wonnen daar vijf gouden en twee zilveren medailles in de military (klik hier). De KNHS eert de militaire olympische ruiters uit die periode en hun paarden nog altijd op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

 

Niet alleen sportief, ook bestuurlijk werd Nederland al snel invloedrijk in de hippische sport. Zo was de eerste voorzitter van de NHS, de latere generaal Gerrit Maris, van 1923 tot 1929 voorzitter van de KMSV, de NHS én de wereldwijde FEI. De eerste secretaris van de NHS, de latere kolonel jhr. Karel Quarles van Ufford, vervulde deze zelfde functies van 1929 tot 1931 en van 1936 tot 1939 (klik hier).

 

In 2002 fuseerde de NHS met de Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs (KNF), de Nederlandse Bond van Rij- en Jachtverenigingen (NBVR), de Nederlandse Katholieke Bond van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs (NKB) en de Nederlandse Ponyclub (NPC) tot Nederlandse Hippische Sportfederatie (klik hier). In 2003 ontving de organisatie van HM Koningin Beatrix het predicaat Koninklijk. Sindsdien luidt de naam Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). 

 

De MRV en het KMSV-Fonds feliciteren de KNHS dit jaar van harte met haar 100-jarig bestaan.Kolonel jhr. Karel Quarles van Ufford was in 1923 de eerste secretaris van de NHS. Verder was hij van 1931 tot 1933 en van 1936 tot 1939 voorzitter van de KMSV, de NHS én de wereldwijd overkoepelende organisatie voor de hippische sport, de Fédération Equestre Internationale (FEI)