27 september 2019  
Uitnodiging Algemene Vergadering 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Militaire Ruitersportvereniging (MRV) ‘Te Paard!’ roept een Algemene Vergadering (AV) bijeen op woensdag 30 oktober 2019 van 19:00 uur tot uiterlijk 21:30 uur op de Kromhoutkazerne, Herculeslaan 1 te Utrecht, gebouw V5.

 

De agenda:

 

 1. opening en vaststelling agenda
 2. presentielijst en vaststelling stemgerechtigden
 3. vaststelling notulen AV 19 december 2018 (klik hier)
 4. mededelingen voorzitter
 5. toelichting vicevoorzitter op de voorgestelde nieuwe bestuursopzet
 6. vaststelling jaarrekening 2018, verslag kascontrolecommissie, benoeming nieuwe kascontrolecommissie en begroting 2019
 7. bestuursmutaties
 8. militaire ruitersportkalender 2020
 9. mededelingen landelijke en regionale afdelingen
 10. mededelingen gelieerde organisaties
 11. mededelingen geassocieerde organisaties
 12. datum volgende AV
 13. rondvraag en sluiting. 

 

De stukken agendapunt 5 (nieuwe bestuursopzet) en 6 (financiën) worden uiterlijk ter vergadering aan de leden beschikbaar gesteld. In het verslag van de AV worden zij digitaal opgenomen.

 

Voorafgaand aan de AV kan een maaltijd in de mess in gebouw V5 worden gebruikt; na afloop is er een borrel in het sportgebouw.

 

In verband met de toegang tot de kazerne dienen deelnemers zich voor 23 oktober 2019 aan te melden via vicevoorzitter@militaireruitersport.nl, onder vermelding van rang en naam, alsmede afdeling, gelieerde of geassocieerde organisatie, en het kenteken van de auto.

 

 Kolonel Hans van den Hout, Stalmeester van H.M. Koningin Beatrix van 1980 tot 1992, behaalde het Militair Ruiterbewijs in Zilver in 2004