31 mei 2023  
Verslag 2e Algemene Vergadering 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanavond hield de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) een Buitengewone Algemene Vergadering op de Kromhoutkazerne in Utrecht.
 

De volgende hoofdpunten kwamen aan de orde. 

 

  • De notulen van de eerste AV 2023 (klik hier) werden vastgesteld.
  • Tot voorzitter werd benoemd Brigadegeneraal der Grenadiers Frits van Dooren. Hij volgt Generaal-majoor der Fuseliers b.d. en Adjudant-generaal van Z.M. de Koning i.b.d. drs. Hans van der Louw op, die deze functie sinds 28 juni 2018 heeft bekleed.
  • Tot secretaris werd benoemd Majoor van de Geneeskundige Dienst Sabine de Waal. Zij volgt Majoor (R) der Rijdende Artillerie jhr. Ferdinand van Lawick van Pabst op, die deze functie van 30 oktober 2019 tot 28 maart 2023 heeft bekleed.
  • De Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR) bereidt een statutenwijziging voor om deze in lijn te brengen met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Ook het convenant tussen de SMR en de MRV uit 2010 wordt geüpdatet.
  • De Stichting Sportonderscheidingen beëindigde haar lidmaatschap van de MRV, aangezien i) het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF sinds 2021 niet langer wordt verleend voor de Olympische Moderne Vijfkamp (klik hier) en ii) de Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF op 1 april 2023 zijn overgedragen aan de Staat der Nederlanden (klik hier).  


Het bestuur van de MRV bestaat hierdoor thans uit: 

 

  • voorzitter: Brigadegeneraal der Grenadiers Frits van Dooren
  • penningmeester: Kapitein ter zee van de Koninklijke Marine b.d. mr. drs. Michel Loof
  • secretaris: Majoor van de Geneeskundige Dienst Sabine de Waal
  • ledensecretaris: Majoor (R) van de Militair-juridische dienst mr. drs. Jan van de Ven
  • wedstrijdcoördinator: Majoor van de Koninklijke Luchtmacht jkvr. drs. Cornelie op ten Noort.

 

Brigadegeneraal der Grenadiers Frits van Dooren, voorzitter MRV: 'Graag wil ik de Algemene Vergadering bedanken voor het vertrouwen bij mijn benoeming tot nieuwe voorzitter van de MRV.

Ik houd van paarden en ook de mensen in de ruitersport spreken mij aan. Zelf heb ik gereden tot het moment waarop ik op een manegepaard niet verder kwam en voor de keuze stond om een eigen paard te kopen. Die stap was toen voor mij te groot, maar het voorzitterschap van een zo mooie vereniging niet. Ik ga over een paar weken met functioneel leeftijdsontslag als commandant van het Opleidings- en Trainingscommando, en heb er zin in. U kunt op mij rekenen als een optimist, rustig van aard en een verbinder.

 

Graag wil ik generaal Van der Louw danken voor zijn leiderschap van de MRV in de afgelopen vijf jaar, waarin hij en de overige bestuursleden vele nieuwe initiatieven hebben ontplooid. Ik hoop u snel bij wedstrijden of andere evenementen binnen de militaire ruitersportfamilie te ontmoeten'.

 

Klik hier voor de concept-notulen van deze vergadering.

 De voorzitters van de MRV tot en vanaf vandaag, de generaals Hans van der Louw en Frits van Dooren