17 mei 2023  
Uitnodiging 2e Algemene Vergadering 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het bestuur van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) roept een Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) bijeen op woensdag 31 mei 2023 om 19:00 uur. Deze vindt plaats op de Kromhoutkazerne, Herculeslaan 1, Utrecht (gebouw V5, Muidenzaal).

 

Het hoofdonderwerp van deze BAV is de rotatie van de voorzitter en de secretaris. Tijdens de Algemene Vergadering (AV) van 29 maart 2023 maakte de voorzitter, Generaal-majoor der Fuseliers b.d. drs. Hans van der Louw, bekend dat hij na vijf jaar terugtreedt als voorzitter (klik hier). Vervolgens is de vacature op 29 april bekendgesteld (klik hier) en de aanmeldperiode afgelopen maandag gesloten.

Eerder werd bekendgesteld dat de secretaris, Majoor (R) der Rijdende Artillerie jhr. Ferdinand van Lawick van Pabst, na afloop van de eerste niet beschikbaar was voor een tweede termijn van drie jaar. Ook deze vacature is bekendgesteld (klik hier) en gesloten.

 

Op basis van Artikel 7 van de statuten en de gevoerde procedures zijn de volgende personen kandidaat:

 

 • voor de functie van voorzitter: Brigadegeneraal der Grenadiers Frits van Dooren
 • voor de functie van secretaris: Majoor van de Geneeskundige Dienst Sabine de Waal.

  

De agenda van de BAV is als volgt:

 

 1. opening en vaststelling agenda
 2. presentielijst en vaststelling stemgerechtigden
 3. vaststelling notulen AV 29 maart 2023 (klik hier)
 4. voorstellen kandidaat voorzitter
 5. voorstellen kandidaat secretaris
 6. stemming en benoeming kandidaat voorzitter
 7. stemming en benoeming kandidaat secretaris
 8. overdracht voorzittershamer en voorzitterspenning
 9. mededelingen landelijke en regionale afdelingen
 10. mededelingen gelieerde organisaties
 11. mededelingen geassocieerde organisaties
 12. datum volgende AV
 13. rondvraag en sluiting.

 

Deelnemers aan de BAV kunnen zich tot 24 mei 19.00 aanmelden via penningmeester@militaireruitersport.nl. Wie niet in het bezit is van een Defensiepas, wordt verzocht de NAW-gegevens te verstrekken voor aanmelding op de Kromhoutkazerne.

Het tenue voor deze BAV is DT, DT-Rij of tenue de ville.Overste Eduard baron Creutz met het rijkspaard Patrick tijdens de rallye-paper van Apeldoorn, vandaag exact 90 jaar geleden, op 17 mei 1933 op Kroondomein Het Loo